Annonse

Annonse

Leonard Cohen, Dance me... To the end of lovePST ber om nye terrorlover, hemmelige brev avslører PST-ønske, de vil registrere politisk og religiøs aktivitetNovember 22, 2011   ·   1 Comments


* Ketil Lund(ledet ) avdekket overgrep mot enkeltindivider i regi av datidens overvåkingspoliti POT. Lund var formann i Stortingets granskningskommisjon for de hemmelige tjenester (den såkalte Lundkommisjonen) fra 1994 til 1996.

Selv om jeg i alle år har vært negativt til et alt for nærgående overvåkningspoliti(særlig i etterkant av avsløringene fra Lund-kommisjonen). Innser jeg vel, da i likhet med mange andre her i landet at vi i dag ikke kan overse eller ta for lett på voldelig ekstremisme Og prisen vi alle må betale for å minske terrorfaren, er at PST må få utvidet sine muligheter for å registrere hatefulle og rasistiske utspill på nett, og i andre fora. For vi bør som samfunn kartlegge de mest hatefulle ekstremistene, enten der befinner seg på høyre eller venstresiden politisk, eller er ekstremister med religiøse preferanser og drivkrefter.

* For det finnes potensielle politisk voldsmenn i flere leire, og derfor må PST overvåke ulike grupperinger nøye.

I dag er det vel to grupperinger som må overvåkes særlig nøye. Det er ekstreme islamister og såkalte høyreekstreme grupperinger. For det er lite venstreekstrem aktivitet her i landet, i alle fall av en slik type at en kan forvente terroraksjoner fra den politiske ytterfløyen. Og sett i lys av at den hatefulle anti-islamisten Breivik nærte sitt har til muslimer og islam i det høyreekstreme kretser og miljø på nett, er denne politiske og ideologiske bevegelsen et interessant overvåkings-objekt for overvåkningspolitiet. Likeså er det voldelige elementer i radikale islamske kretser her i landet, tenker da på mennesker som Mohyeldeen Mohammad og hans like.

Det godt balansert menneskesyn er å foretrekke, der en ser alle faktorer i samfunnsutviklingen. Og slikt finner en dessverre ikke på det politiske ytterfløyene. Ikke i de kretser og miljø der kikkertsyn og skylapper er gjeldende størrelser, og stenger for et balansert og humant menneskesyn. Derfor har jeg lite til overs for ekstremisme, enten den finnes på det politiske ytterfløyer, eller i regi av en religion.

En av de som har best oversikt og innsyn i det høyreekstreme ideologier og miljø her i landet, er frilansjournalisten Øyvind Strømmen. Jeg leste et innlegg på bloggen hans i går, et innlegg der han parterer/diskrerer/avkler, om du vil, den hatefulle anti-Islam fanatikeren Arne Tumyr, som leder organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge. Og det var divisjons forskjell på innlegget til Strømmen Vs. det forvirrede tøvet Tumyr serverte via nettsidene til SIAN.

Sitat fra Øyvind Strømmens blogginnlegg:

«I lys av dette er det knappast overraskande at Arne Tumyr tidlegare har valt å alliera seg med det rasistiske hatpartiet Norgespatriotene, eit parti document.no kopla til nazismen, og kommenterte deira åtak på Framstegsrpartiet på følgjande vis:

NorgesPatriotene kvier seg ikke for å benytte nazi-symbolikk. Under overskriften Pestsprederne er det bilde av en stor brun rotte, Frps eplelogo og en smilende Siv Jensen. […]Det er noe ubehjelpelig over brosjyren. Å advare mot noe som er verre enn nazismen og vise ved symbolikk og ord og uttrykk at man står nazismen nær, er ikke akkurat noe smart PR-trekk.

Og:

NorgesPatriotene gjør sitt beste for å oppfylle påstanden om at Europas muslimer behandles som 30-årenes jøder

Men jeg har heldigvis ikke særlig stor tro på at Arne Tumyr og SIAN vil evne å spille noen politisk rolle her i landet fremover. For Arne Tumyr er langt fra noen karismatisk leder, som evne å appellere til det store masser. Nå fortjener vel knapt en person som Tumyr særlig mye omtale, i alle fall ikke i positiv forstand. For han står ikke for noe positivt, noe som på sikt kan skape et fredelig og godt samfunn for alle som bor her i landet. For hva er hensikten med å konsiperer, og lage skremmebilder om fremtiden?

* Er det ikke bedre Arne Tumyr å forsøke å finne gode løsninger på det mange utfordringene som finnes i det multikulturelle samfunnet i dag, fredelig og konstruktive løsninger til beste for alle?

Løsninger som leder hen til fredelig sameksistens mellom mennesker med ulik bakgrunn og ulik religiøse prefereringer er vel å foretrekke? Men det er vel å tro på julenissen, for Arne Tumyr og hans like ønsker ikke en fredelig fremtid, ikke så lenge de ønsker «Krig mot Islam», og ikke går av veien for å kalle personer fra AP for landssvikere og forrædere. Slikt skaper sosiale spenninger i samfunnet, noe Arne Tumyr og hans meningsfeller neppe har noe imot. For deres drivkraft i livet er frykt og hat, og å skape størst mulig avstand mellom mennesker og religioner.

* Derfor kan man kanskje si at Arne Tumyr er en mørkest fyrste. For Tumyr er mann som står i det han selv mener er den godes tjeneste, men som i realiteten er den ondes håndtlanger.

By

     

     

        


Tags: , ,

........

ToppBlogg - toppliste for bloggereBlogglistenhits