Annonse

Annonse

Leonard Cohen, Dance me... To the end of loveMuslimsk kultur og levemåte passer ikke inn i det norske samfunnet, de drikker ikke alkohol, og spiser heller ikke svinNovember 26, 2011   ·   9 Comments


* Kvinner skal ikke pakkes inn, og gjemmes bort

Mange er svært negative til muslimer, og deres religion Islam. Det kan jeg forstå, for mange av påbudene som følges av muslimer bryter kapitalt med norske verdier. Og særlig er måten kvinnene behandles på i muslimsk religion og tradisjon uakseptabelt sett i et likestillingsperspektivt. Og her må vi ikke kompromisse, slik at konservative muslimer kan videreføre sin ukultur på norsk jord. For alle kvinner er fri, og skal av den grunn ikke pålegges utidige religiøse føringer, for hvordan de skal leve sine liv. Og i Norge ønsker vil frie og selvstendige kvinner, som selv velger sin livspartner, og hvordan de vil kle seg.

Jeg mener en bør følge menneskerettighetene, og at likestilling ofte bør settes foran religionsfriheten. For det bør ikke være slik, at konservative troende fritt kan bruke religiøse pålegg til å undertrykke kvinner. Og både i kristne, muslimske, og andre religioner for den del, finner man elementer som nedvurderer kvinner. For det er ikke så lenge siden kristne også her i landet, mente at kvinner skulle tie i forsamlingen, og underlegge seg sin manns vilje. Men heldigvis er en kommet noe lenger i det fleste kristne menigheter i dag, som vil si at kvinner og menn likebehandles.

Men slik er det ikke i det flest muslimske miljø rundt om i verden. For her er kulturen/religionen mer statisk, og en evner ikke å ta inn over seg den moderne tid, og likestille menn og kvinner. Og ut fra at det ser ut som muslimer flest ikke evner å tilpasse seg det norske samfunn, er det vanskelig å integrere alle. Verdier brytes mot hverandre, og konservative muslimer nekter å gi slipp på sin kvinneundertrykkende kultur, som finner sin legitimitet i Koranen. Men for all del all bokstravtro religiøs praksis er en uting i alle religioner, da slikt ofte er direkte menneskefiendtlig og autoritært.

For da setter en gamle skrifters anbefalinger og pålegg over menneskers rett til å leve sine liv som de selv vil. Men selv om en ikke respekterer det andre tror på, i den forstand at en mener det bryter med allmenne menneskerettigheter, så bør en allikevel respektere mennesker i seg selv. Og ikke tvinge noen til å gjøre noe som strider mot deres ønsker og natur. Derfor er det helt akseptabelt å tvinge muslimer til å drikke alkohol, eller spise svin/grisekjøtt for den del. Men nå vil det vel også være galt å tvinge nordmenn til å drikke alkohol, da tvang er et tvilsomt virkemiddel i det flest sammenhenger.

Selv om jeg langt fra er høyreekstrem eller å finne på den politiske høyreside, så mener jeg at det ikke bør bli for mange muslimer her i landet. For kulturkonflikter og kamp om verdier, kan ende ut i store spenninger på lengre sikt. Derfor bør Norge føre en streng, men rettferdig innvandringspolitikk. Slik at vi ikke tar inn for mange fjernkulturelle, med verdier som bryter kapitalt med våre norske. Vi må heller satse på å hjelpe mennesker der de i utgangspunktet kommer fra. For Norge er et lite land, som ikke tåler for stor innvandring. For vi ønsker da å ta vare på våre egne tradisjoner, og da bør vi ta hegne om det relativt homogene norske samfunnet slik det tradisjonelt har vært.

Klikk her for å lese sak om Snorre Valen og Fremskrittspartiet:

By

     

     

        


Tags: ,

........

ToppBlogg - toppliste for bloggereBlogglistenhits