Annonse

Annonse

Leonard Cohen, Dance me... To the end of loveHege Storhaug mener at å skille mellom oss som er demokrater, som forsvarer menneskets ukrenkelighet, og voldelige udemokratiske elementer er viktigNovember 30, 2011   ·   3 Comments


* Hege Storhaug har i ei årrekke jobbet mot ukultur i det muslimske miljø

Hovedfokusområdet til Hege Storhaug er som følger: «Det tvangsgiftes antakelig hundrevis av unge årlig her i landet(eller i hjemlandet). Og politikerne har ingen anelse om hvor mange norske barn som kjønnslemlestes. Derfor frarøves kvinner retten til skilsmisse, og slik retten til gjengifte, mens «han» kan ekte både den ene, andre og tredje. Derfor snur man ryggen til at flere tusen barn ikke er i grunnskolen. Derfor tillates hijab på barn. Derfor vandrer mobile fengsler i gatene.»

* Synspunkter store deler av den norske befolknign deler med Hege Storhaug…..

Og ære være Hege Storhaug for hennes meget gode arbeide med å avdekke ukultur i fremmedkulturelle grupper her i landet. Har selv i ei årrekke rast mot religiøs og kulturell tvang, da stort sett begått mot muslimske kvinner av muslimske menn. Dette ut fra tanken om at en ikke så inderlig vel skal tåle den urett som ikke rammer en selv. Og neppe tvil om at regjeringen vår ikke har fulgt med i timen, og av den grunn har unnlatt å ta et kraftfullt oppgjør med konservative muslimske imamer og mørkemenn, som vil videreføre kvinneundertrykking på norsk jord.

Virker som dagens regjering er livredde for å påtale ukultur i landets muslimske miljø, kun av redsel for å skape mer fremmedfrykt, og stigmatisere grupper i befolkningen. Men da lar de også uakseptable holdninger i fred, og støtter av det indirekte opp om kvinneundertrykking i landet relativt store muslimske miljø. Man kan også mistenke den rød/grønne regjeringen for å være redde for å miste stemmene fra den muslimske befolkningsgruppen ved valg, da om man er for kritisk til deres kultur og religion.

Så, ja, det er en sammenheng mellom ord og handlinger. Men ikke mellom saklig samfunnskritikk og massemord. Å skille mellom oss som er demokrater, som forsvarer menneskets ukrenkelighet, og voldelige udemokratiske elementer, burde være et samfunns grunnplanke, sier Hege Storhaug. Kloke ord, og jeg bryr meg personlig lite om Hege Storhaug er høreorienter politisk, da jeg er mer opptatt av det gode arbeidet hun gjør for å avdekke overgrep mot muslimske kvinner her i landet. Og så lenge Storhaug er genuin demokrat, er det vel liten grunn til å angripe henne fordi hun bruker sin rett til å ytre seg.

Selv om jeg politisk er å finne i sentrum/venstre “båsen” politisk. Så seg jeg ikke noe betenkelig med at mennesker som Hege Storhaug jobber for å fremme muslimsk kvinners rett til å bestemme i egne liv. Og hun har også rett til å uttrykke sin bekymring for Islam, og religionens utbredelse i Europa. Vi måte tåle at mennesker bruker ytringsfriheten sin, uten å demonisere deres meninger. Og vi kan vel alle være enige om en ting, at muslimske kvinner fortjener det samme rettighetene som sine norske søstre, og at det er totalt uakseptabelt å tvinge kvinner inn i religiøse tvangstrøyer.

By

     

     

        


Tags: , , ,

........

ToppBlogg - toppliste for bloggereBlogglistenhits