Annonse

Annonse

Leonard Cohen, Dance me... To the end of loveOle Jørgen Anfindsen, søppel, IQ, og med et hatefullt kikkertsyn på livetDecember 1, 2011   ·   1 Comments


* Ole Jørgen Anfindsen en mørkemann på ytre høyrefløy, som har lite konstruktivt å komme med

Spekulativt Ole Jørgen Anfindsen, og hvorfor dette perspektivet på fremtiden? Er ikke muslimer like forskjellige som etnisk norske, i den forstand at noen stemmer på AP, mens andre igjen kanskje stemmer på FrP. Og betyr det så mye hvilken folkegruppe som er størst her i landet, om la oss si 100 år? For er ikke det viktigste at vi har et demokratisk samfunn med ytringsfrihet? Og tror du ikke Ole Jørgen Anfindsen at det fleste muslimer i skinn og sinn vil bli like demokratisk anlagt som oss etnisk norske etterhvert, om det da ikke alt er det? Synes enkelte nærmest har et besettende og vedvarende fokus på det som skiller oss mennesker fra hverandre, noe som neppe kan være bra for den mentale helbredet i det lange løp.

Vi må snakke om utfordringene vi står overfor, selv om minoriteter vil føle seg rammet, sier Anfindsen. Ja, så lenge du selv ikke en en definert minoritet har du vil ikke store problemer med å forsure andres hverdag ved å problematisere deres eksistens i Europa Ole Jørgen Anfindsen. Og empati med mennesker med annen kulturell ballast i livet enn deg selv, en neppe din sterke side Mr Anfindsen. Og tankene til Anfindsen er kanskje ikke så avvikende fra det en finner i manifestet til ABB, selv om Anfindsen og hans like nok var først ute med dette dystre tankegodset, som i all enkelthet er at de frykter det man kan kalle det politiske Islam. Og så bygger man sin argumentasjon på alt som kan forsterke en slik «fare». Trist at tilsynelatende intelligente og oppgående mennesker brukes sin tid på slik negativ virksomhet.

Så å bruke tid på å argumentere med mennesker som Anfindsen og Fjordman har lite for seg, da slike personer har tankebindinger som neppe lar seg påvirke, selv med gode og intelligente argumenter. Det er bedre å stemple slike mennesker som avvikere, og la de forsette med sine dystre skriverier i det små rom, sammen med likesinnede. For det er ikke akkurat stor interesse for anti-Islam demagoger her i landet. Og deres blogger leses kun av et lite antall meningsfeller. For skal vi bygge broer mellom mennesker med ulik etnisitet og tro, ja så er neppe høreekstreme individer interessert i det. For noen næres av fiendebilder, og hatet er åpenbart en felles driver i visse miljø. Så la disse politiske og ideologiske avvikerne leve sine egne liv i bakgårdene på Internett, der det hører hjemme.

* Så får vi heller stole på at PST følger med, og avverger potensiell vold som kan tenkes å komme fra personer med høyreekstrem tilhørighet.

Hvor mange nordmenn viste hvem Ole Jørgen Anfindsen og Fjordman var før ABB’s terror i sommer? Neppe mange, og kanskje vi igjen bør glemme og overse disse politisk forkrøplede menneskene, som leter med lys og lykte etter alt som er «galt» hos andre grupper, og som fyrer opp under fremmedfrykt, som er med på å splitter i samfunnet. Selv gidder jeg ikke å kaste bort tid på dystre dommedagsprofeter i det høyreekstreme miljø, mennesker som vil gjøre seg store på å redusere andre til ingenting, som vil si til noe som bør bør fjernes fra Europa. For menneskesynet hos disse tildels forkvaklede menneskene, som sier de kjemper mot Islam, er i seg selv menneskefiendtlig, og hatefullt. Så la oss begrave ekstremismen, ved å overse deres aktivitet på Internett og i andre fora.

Ole Jørgen Anfindsen skriver i et debattinnlegg på DB Nett i dag:La oss likevel kalle en spade for en spade. Dersom innvandrede muslimer kommer i flertall i Norge i overskuelig fremtid, da kan man godt snakke om kolonisering. Og selvsagt vil en slik utvikling få dramatiske konsekvenser for demokratiet og samfunnets sammenhengskraft.

Spekulativt Ole Jørgen Anfindsen, og hvorfor dette perspektivet på fremtiden? Er ikke muslimer like forskjellige som etnisk norske, i den forstand at noen stemmer på AP, mens andre igjen kanskje stemmer på FrP. Og betyr det så mye hvilken folkegruppe som er størst her i landet, om la oss si 100 år? For er ikke det viktigste at vi har et demokratisk samfunn med ytringsfrihet? Og tror du ikke Ole Jørgen Anfindsen at det fleste muslimer i skinn og sinn vil bli like demokratisk anlagt som oss etnisk norske etterhvert, om det da ikke alt er det? Synes enkelte nærmest har et bestettende og vedvarende fokus på det som skiller oss mennesker fra hverandre, noe som neppe kan være bra for den mentale helse i det lange løp.

* Å gi seg inn i debatten med personer som Ole Jørgen Anfindsen og hans like, er å kaste perler etter svin, og har av den grunn lite for seg. Vi må heller løfte frem kloke mennesker som har konstruktive løsninger på vår tids problemer, løsninger som tar hensyn til alle befolkningsgruppene her i landet på en respektfull måte. For enten en liker det eller ikke, er vi blitt et flerkulturelt samfunn, og det vil vi også foresette med å være i årene som kommer. Og da trenger vi humanitet, og ikke splittende nasjonal-romantikk, der det kun er plass for etnisk norske individer. For vi er like mye verd som mennesker, uansett etnisitet eller religiøs tilhørighet, noe må vi aldri glemme.

By

     

     

        


Tags: , ,

........

ToppBlogg - toppliste for bloggereBlogglistenhits