Annonse

Annonse

Leonard Cohen, Dance me... To the end of loveLouiza Louhibi ønsket seg voldsalarm etter at hun varslet PST og medier om islamske ekstremister på FacebookJanuary 20, 2012   ·   1 Comments


* Hvorfor bruker ikke regjeringen Louiza Louhibi som forbilde inn mot kvinner i det muslismke miljøet her i landet

All heder og ære til unge Louiza Louhibi som våger å utfordre destruktive krefter i samfunnet vårt. For det mest bekvemmelige for de fleste av oss, er å la være å bry seg, og se en annen vei når en oppdager ukultur eller ekstremisme. For det koster å si fra, særlig for ei ung jente som har vokst opp under andre vilkår, og i en annen kultur en den norske. Og for noen ynkelige og feige menn som nå har truet den modige unge kvinnen Louhibi. Menn som vi alle bør vise ryggen, eller ei kald skulder for den del.

Ja, de har vist sitt heslige ansikt, og sin hatefulle natur ved å true og sjikanere Louiza Louhibi. Dette er ikke menn, for menn truer ikke kvinner. Nei, dette er feilrettet ungdom, som har søkt sammen i et lite hatefullt miljø. For uten normal omgang med voksne ansvarlige mennesker, har unge og rotløse menn søkt seg inn mot det ekstreme Islam, og endt ut som hatere av aller verste sort. Hatefull ungdom som ikke føler seg forpliktet på det norske samfunnets regler eller verdier, og som av den grunn kan bli farlige, og gripe til vold.

Jeg fikk med meg debatten på NRK, der en tok opp problematikken rundt ekstremisme. Og Louhibi var med på «Debatten» som gikk direkte fra Litteraturhuset i Oslo på NRK1. Der ble debatten opphetet mellom henne og flere andre. Hun forteller at hun ble kjørt hjem av sivilt politi etter at programmet var over. Hun har virkelig vist at hun våger, og satt fokus på viktige problemstillinger denne modige unge kvinnen.

21-åringen, som sto frem med sin historie som voldtektsoffer i november i fjor, har over lang tid blitt truet og sjikanert av ekstremister på Facebook. Hun ble lagt for hat fordi hun har forlatt islam til fordel for ateisme. Men istedenfor å la seg kue, har hun overvåket ekstremistene og samlet informasjon som kan bli viktig for politiet i jakten på mennene bak tirsdagens trusselvideo mot kongehuset og regjeringsmedlemmer. Klikk her for å lese mitt innlegg om den saken.

Må innrømme at jeg kan ikke forstå hvorfor bruker ikke regjeringen Louiza Louhibi som forbilde inn mot kvinner i det muslimske miljøet her i landet. For det trengs frigjorte muslimske kvinner som har kastet religiøse bindinger på måten, og frigjort seg fra en mannskultur. For det er godt dokumentert at mange muslimske kvinner her i landet, kues og herses med av sin familie. Og da trenger muslimske kvinner gode rollemodeller, da kvinner som har tatt til seg våre verdier, og som bestemmer over eget liv.

Det virker ofte på meg, som om politikere som Kristin Halvorsen og Jens Stoltenberg er livredde for å nøre opp under fremmedfrykt, og av den grunn ikke evner å støtte opp om muslimske kvinner som har behov for støtte slik at de klarer å bryte ut av en kultur der kvinner ses på som familiens eiendom. Og når ledende politikere velger å tie, ja da støtter de indirekte opp om konservative menns ønske om å videreføre en patriarkisk kultur på norsk jord. Nei, la oss våge å velge siden, og av det å støtte frigjorte og modige kvinner som Louiza Louhibi, og hennes like.

Vi hverken skal eller må godta den urett som ikke rammer oss selv. Derfor må vi verne om kvinner som Louiza Louhibi, og passe på. For vi ønsker hverken konservativ eller ekstrem muslimsk kultur eller religion her i landet. Da slikt kun er med på å videreføre en tradisjon der kvinner undertrykkes, og ikke gis samme rettigheter som menn. For norske verdier tilsier at en skal ha samme muligheter i livet, enten en er mann eller kvinne. Og ekstremister må vi også holder et godt øyne med, for slike hatefulle mennesker kan komme til å skade det norske samfunnet, gjennom trusler og vold.

VG Nett beskriver situasjonen til Louiza Louhibi i en artikkel du kan lese her:

By

     

     

        


Tags: ,

........

ToppBlogg - toppliste for bloggereBlogglistenhits