Annonse

Annonse

Leonard Cohen, Dance me... To the end of loveRegjeringer Jens Stoltenberg bruker i stor grad eget statsbudsjett til å «smøre» sine støttespillereJanuary 28, 2012   ·   1 Comments


* Stoltenberg klør alle sine støttespillere på ryggen, og forventer stemmer som belønning nå det stunder mot valg

Sittende regjeringer bruker nok i stor grad eget statsbudsjett til å «smøre» sine støttespillere. I den forstand at man øker budsjettpostene som går til grupper i befolkningen som støtter opp om regjeringens politikk. Dette har vi mange eksempel på fra Regjeringen Stoltenbergs side. Blant annet ved at han har gitt mulighet for fagorganiserte til skattefradrag på fagforeningskontingenten. Likeså har Jens Stoltenberg økt den offentlige sektor, der mange ansatte stemmer AP ved valg. Stoltenberg har også smørt kultureliten her i landet, ved stadig å øke kulturbudsjettet, slik at han slipper kritikk fra de mange taleføre menneskene en finner i den sektoren.

Mange kaller slike tvilsomme politisk disposisjoner for korrupsjon på norsk. Der toppene i samfunnet, og sterke interessegrupper klør hverandre på ryggen ved behov. Og ved aktivt å bruke statsbudsjettet som smørekasse har Stoltenberg klart å holde seg ved makten i to stortingsperioden. En slik form for politikk gjør det umulig å overføre penger fra mindre viktige budsjettposter, til det som er aller viktigste, som i alle enkelthet kan sies å være helse og eldre sektoren. Et grotesk eksempel på dette så vi i årets satsbudsjett, der Stoltenberg ga kulturbudsjettet en solid økning på over 500 millioner. Ja, det blir i mine øyne grotesk når vi vet at landet enda mangler over 3000 sykehjemsplasser til våre eldre.

En aktuell sak rundt misbruk av regjeringsmakt er beskrevet på Vårt land sin nettside: Ved å begunstige noen av sine egne, så vil man kunne forvente gjenytelse på et seinere tidspunkt, og det er korrupsjon, sier Gottschalk til Dagbladet. Stiller spørsmål. Han stiller spørsmål ved Lysbakkens rolle og habilitet rundt pengeutdelingen, som gikk til organisasjoner sterkt knyttet til SVs ungdomsorganisasjon SU, og med personer fra SU i ledelsen.

Dette er vel helt i Stoltenbergs ånd. Men kanskje et mer eklatant og tydelig eksempel på korrupte politikere en det som er vanlig fra den kanten. Men makten rår, og med en tam og tannløs opposisjon som spriker i alle retninger, vil regjering og minister komme unna med sine politisk tyvtriks. Men godt at folk flest ser hvordan den kyniske og utspekulerte regjeringen til Stoltenberg manipulerer, og forfordeler sine egne gjennom statsbudsjettet. Og korrupsjon på norsk, kan i alle enkelthet sies å være smøringer over statsbudsjettet, på en slik måte at man ikke kan dømmes for sine ugjerninger, da regjeringen selv på mange måter definerer reglene. Og disse tarvelige og tvilsomme tyvtriksene fra regjeringen Stoltenberg side, bør føre til at det luftes ut i regjeringskvartalene etter neste valg, for som vi alle vet makt korrumperer.

* Mr. Stoltenberg fikk i fjor en smøregave fra Ap og LO, en båtgave i anledning sin fødselsdag til en verdi på 735 000 kr. Dette er usmakelige fordi vanlige tillitsvalgte i AP og LO må nøye seg med en blomsterkvast i anledning sine merkedager.

By

     

     

        


Tags: , ,

........

ToppBlogg - toppliste for bloggereBlogglistenhits