Annonse

Annonse

Leonard Cohen, Dance me... To the end of loveMerete Hodne og Kjersti Margrethe Adelheid Gilje sier at «Stopp islamiseringen av Norge» har fordoblet medlemstallet sitt de to siste åreneMarch 10, 2012   ·   0 Comments


* Merete Hodne er redd for at islam skal overta Norge

Det er lov å jobbe for det en tror på, også om det ikke nødvendigvis er «populære» politiske sannheter en selger inn til offentligheten. Og i dagens multietniske samfunn finnes det enkeltpersoner og grupperinger av etnisk norsk avstamming, som ikke liker utviklingen de ser. Ja, de mener det finnes en mer eller mindre skjult agenda, der islamister jobber aktivt for å overta makten her i landet, og ellers i Europa også for den del. En slik organisasjon er SIAN, som står for «Stopp islamiseringen av Norge». Her finner en ulike mennesker, alt fra fascistlignede politiske elementer, til mer enkle sjeler som kun frykter samfunnsutviklingen. Det er med andre ord ikke en ensartet gruppe mennesker som søker seg inn i anti-islamske bevegelser som SIAN.

* Demokratiet og ytringsfriheten er for oss alle, og ikke kun for en snever liten politisk elite.

Og ut fra at veldig få, om noen av oss liker tanken på at Norge skulle bli islamifisert, er det nok en del som har trykket «like» på SIAN’s Facebook-side uten at de av den grunn nødvendigvis forstår hva de støtter, eller hva SIAN står for. Men neppe tvil om at det finnes noen tusen her i landet, som føler seg hjemme på den høyreradikale eller ekstreme politiske siden, uten at de nødvendigvis utgjør noen fare for samfunnet av den grunn. For enten vi liker anti-Islam bevegelsen eller ikke, vi må i demokratier som vårt tåle at mennesker er med i slike grupperinger. Selv synes jeg ikke at Merete Hodne og Kjersti Margrethe Adelheid Gilje virker særlig ekstreme, de er kun bekymret over utviklingen her i landet.

* Og så lenge en følger det demokratiske spilleregler, og ikke bryter med gjeldende lovverk, må en kunne selge inn egne politiske kjepphester i offentligheten, uten å bli stemplet som hater eller høyreekstrem.

Men jeg ser ikke den samme utviklingen, eller farene som SIAN, og jeg ser heller ikke deres ensidige fokus som et særlig konstruktivt bidrag til hvordan vi her i landet skal kunne leve fredelig side om side med fjernkulturelle i årene som kommer. For enten vi liker det eller ikke, Norge kommer aldri mer til å bli ei homogen gruppe, der alle er hvite i huden, og runnet av omtrent den samme kulturelle substans, en kultur mange vil kalle den kristne kulturarven vår. Jeg tror heller ikke at Islam vil utgjøre noen konkret fare for land og rike, heller ikke på lengre sikt. For selv om vi har en prosentvis økning i antallet muslimer bosatt på Norsk jord, tror jeg religion vil betyr mindre på lengre sikt. Og det finnes da andre og kanskje mer alvorlige trekk ved dagens samfunn, enn en statisk og utdatert religion som Islam?

* La oss være konkrete når vil kritiserer ulultur og andre negative sider ved religion og samfunnsutvikling, slik at vi unngår å bli konspiratoriske og spekulative.

Merete Hodne og Kjersti Margrethe Adelheid Gilje spiller alltid av sangen «Norge i rødt hvitt og blått». For det er slik de starter de lokalradiokanalen til «Stopp islamiseringen av Norge» (Sian). Vi har en plikt overfor landet vårt å ta vare på våre kristne verdier, sier Gilje til NRK. Og ikke minst må vi beskytte barna våre mot den forferdelige, ondskapens krefter som islam er, sier hun tydelig. I utgangspunktet meninger vi må tåle, og som vi kan leve godt med her i landet. Men åpenbart at her dyrker man det nasjonalromantiske Norge, det som neppe kan sies finnes lenger, i alle fall ikke i sin reneste form. Men dette er kun snakk om marginale grupper, som jeg ikke tror vil kunne vinne frem i den store sammenheng, eller noen gang får politisk makt gjennom valg her i landet.

* Det forskjell på å barbere seg og på å skjære av seg haka, det har enda ikke SIAN oppdaget.

For SIAN og NDL, og lignende bevegelser på den ytre politisk høyresiden er neppe spiselige for store deler av den norske befolkningen. Og som man sier, ekstremistiske politiske bevegelser er gjensidig avhengig av en motpoler, som for SIAN’s del vil si Islam, eller nærmere bestemt det man ser på som politisk eller ideologisk Islam. Så selv om jeg ikke ser noe særlig positivt ved SIAN og lignende bevegelser, er det ikke en ensartet gruppe. Og de må få lov til å jobbe politisk her i landet, på samme måte som oss andre som ikke deler deres frykt for Islam. For de er ikke farlige i seg selv, og må av den grunn tåles i et demokrati som vårt, der ytringsfriheten er et selvfølgelig gode for alle.

* La oss ikke demonisere politiske ytterkant-bevegelse, men heller bruke saklige argumenter slik at vi ikke driver mennesker inn i det mørke bakrom på Internett, og i andre sammenhenger.

svd.se

By

     

     

        


Tags: , , , ,

........

ToppBlogg - toppliste for bloggereBlogglistenhits