Annonse

Annonse

Leonard Cohen, Dance me... To the end of loveMer enn 95 % av Egypts kristne, koptere, tilhører Den koptiske ortodokse kirke […]March 25, 2012   ·   0 Comments


* Egypts kristne, koptere, er i disse dager bekymret, det frylter for eget liv og helse

Den kristne tradisjon i Egypt, da omtalt som Koptisk kristendom tilhører kristenhetens aller første troende og dens kirke ble i henhold til tradisjonen etablert av evangelisten Markus i Egypt på midten av det 1. århundre (rundt år 42 e.Kr.). Med andre ord det kristne var i Egypt lenge før Islam som religion var en realitet. Og den egyptiske kirke, er nå mer enn 1900 år gammel, tilhører de orientalske ortodokse kirker, og den koptiske kristendoms sete i Alexandria har eksistert siden kirkemøtet i Kalkedon i 451.

Kirkens leder er titulert «Pave av Alexandria og Patriark av St. Markus’ Hellige Stol», og nylig døde Hans hellighet pave Shenouda III. Dette har vekket beskymning i regionen da den avdøde pavelige høyhet Shenouda hadde store evner som forsoner og brobygger i samfunnet. Mer enn 95 % av Egypts kristne, koptere, tilhører Den koptiske ortodokse kirke. I tillegg til de koptisk ortodokse eksisterer også andre koptiske kirker, som Den koptiske katolske kirke og Den koptiske protestantiske kirke.

Islam baserer seg på troen på Allah, slik han har åpenbart seg gjennom teksten i Koranen, og på profeten Muhammeds (født ca. 570 e.Kr.) eksempel (hadith) og lære (sunnah), som han forkynte på den arabiske halvøya fra omkring 610. Muslimer regner ikke profeten Muhammed som islams grunnlegger, men som han som gjenreiste og fullbrakte den opprinnelige monoteistiske religionen, slik denne ble formidlet til menneskene gjennom en lang rekke profeter, deriblant Adam, Abraham og Jesus.

Med andre ord, det kristnes problem i dagens Egypt er at de er i klart mindretall, og av den grunn utsatt for utidig og brutalt press fra ekstreme islamister i egnen. Og utviklingen ser ikke lys ut, for store deler av den Egyptiske befolkningen ønsker en religiøs statsdannelse, der Islam innvilges store privilegier. Så selv om Egypt gjennomgikk strukturelle endringer da landet opplevde en ny vår, gjennom en folkelig revolusjon for ei tid siden, er det langt fra sikkert at en vil få et fungerende demokrati i landet.

Islamisme betegner politiske ideologier basert på islam. Den innebærer at islam ikke bare er en religion som skal tros og praktiseres av muslimer, men også et politisk system (Sharia) som muslimer bør arbeide for å innføre. Tilhengere av islamisme ville styrke religionens stilling i samfunnet, de mener at staten bør styres etter islams hellige bok; Koranen. Menn og kvinner skal ha de rettighetene som Koranen foreskriver dem. Islamismen har brodd både mot vestlig imperialisme og mot tradisjonalisme i muslimske stater.

Finnes det i det hele tatt håp for et land som Egypt, den man søker tilflykt i autoritære og kvinnefientlige religiøse bevegelser?

By

     

     

        


Tags: , , ,

........

ToppBlogg - toppliste for bloggereBlogglistenhits