Annonse

Annonse

Leonard Cohen, Dance me... To the end of loveTrine E. Aamodt synes ikke det er så mye åpenhet rundt terroren som rammet oss den 22/07-11April 6, 2012   ·   2 Comments


* Samfunnstoppene er lite villige til å diskutere politiets mangelfulle innsats, særlig inn mot Utøya den grusomme dagen i fjor sommer

Hentet fra aftenposten.no:Jeg synes ikke det er så mye åpenhet. Ingen tør si noe som helst, ingen våger å kritisere, sier Trine E. Aamodt. Sønnen til Trine E. Aamodt var blant ungdommene som ble drept i løpet av det siste kvarteret på Utøya.Jeg føler at politiet går i forsvar, og ikke vil innrømme det alle ser. At det tok for lang tid. Vi må kunne forvente raskere hjelp. Jeg forstår det ikke. Jeg har ingen tiltro til politiet lenger, sier Aamodt.

Etter 22. juli har hun vært blant de etterlatte som har ønsket å gå åpent ut med kritikk av politiet. Årsaken er enkel: Hennes sønn var blant dem som hadde overlevd hvis politiet hadde klart å komme raskere frem. Hennes sønn Diderik Aamodt Olsen og de andre ungdommene som prøvde å gjemme seg ved pumpehuset på Utøya, hadde i en halv time sett blålysene fra land. Politiet ba dem holde seg i ro, hjelpen var snart fremme. Enten det var systemfeil, manglende ressurser eller feil under operasjonen, så må det være mulig å si at det tok altfor lang tid å få hjelpen frem. Jeg mener politiets beredskap sviktet fullstendig, sier Aamodt.”

Klikk her for å lese alt på aftenposten.no:

Dette mener jeg er det mest skandaløse rundt Breivik-saken:

Mange har beklaget den siste tiden, beklaget at de ikke var i stand til å avsløre og hindre terroren Breivik påførte oss for ca 9 måneder siden. Og i dag er vel det meste av betraktinger rundt den fatale dagen, 22/07-11, da 77 uskyldige mennesker mistet livet for morderhånd, etterpåklokskap. Men en meget følsom og tildels smertefull side ved terroraksjonene til Breivik, er politiets innsats for raskest mulig å få stoppet massemyrderiene på Utøya. Her han politiet tatt noe selvkritikk, men langt fra nok.

Hovedspørsmålet jeg sitter igjen med, og som politiet enda ikke har gitt noe fullgode svar på er som følger: Var hensynet til egen styrke og etat, viktigere enn å raskest mulig ta seg over til Utøya, for å forstyrre, eller i beste fall arrestere Breivik. Og er det lov for offentlige ansatte, med instruks om raskest mulig å rykke ut der det pågår vold, og er fare for tap av menneskeliv, å la være å reagere umiddelbart. For vitner på stedet(Utvika camping), har kunnet fortelle om flere båter på fjorden i det området der de to første polititjenestemennene dukket opp. Og hvorfor rekvirerte ikke polititjenestemennene raskt en båt, og umiddelbart satte kursen for Utøya?

Men så lang vi vet, fikk disse to tjenestemennene kun ordre om å observere og eventuelt skaffe til veie båtskyss som skulle brukes av Delta, innsatsstyrken, som var på vei fra Oslo mot Utøya. Og kan overordnet politi, ha gjort en så grov feilvurdering, at de sinket politiets aksjon inn mot Utøya med ca 20 minutter. Dette kostet mange unge liv, og er en side ved Utøya-tragedien som må granskes seriøst av uhildede organer/personer. Om ikke annet så av hensyn til de pårørende som fikk sine kjære drept like før Breivik ble arrestert. Ja, vi må få den rene og usminkede sannheten på bordet, og ikke en masse bortforklaringer fra politiet.

Nå vil selvfølgelig 22-Juni-kommisjonen kunne si noe mer når de legger frem sin rapport om ei tid. Men det er ikke sikkert de har noe ønske om å gå for tett på politi-etaten, da det er mange som mener en skal unnlate å lete etter «syndebukker» i etterkant av terroren som rammet oss så hardt i fjor sommer. Så det er ikke sikkert at noen har kraft eller vilje til å plassere ansvar hos polititoppene for dårlig koordinert aksjon inn mot Utøya. Og regjeringen vår, har knapt korrigert noe av all feilinformasjonen politiet har kommet med til norsk presse.

Tenker i den anledning at politiet først opplyste om at de to første politifolkene som kom til Utvika camping(Landsiden mot Utøya) ikke var tungt bevæpnet, noe som i ettertid viste seg å være ren løgn. Likeledes feilinformerte politiet da det sa de trodde det var mellom fem og tre gjerningsmenn på Utøya, for politiet ble raskt klar over at det kun var en voldsmann som opererte på Utøya. Her har politiet bevist feilinformert, uten at det har fått konsekvenser for toppene i etaten. Og vår konfliktskye regjering, som er øverste politimyndighet her i landet, har latt politiet drive på med sin desinformasjon. Og enda er ikke noen av polititoppene fjernet fra sine stillinger.

Det har også vært en rekke andre feil ved informasjonen politiet har gikk offentligheten i etterkant av terroren i regjeringskvartalet og på Utøya. Og summen av all feilinformasjon politiet har gitt til det norske folk gjennom våre store medier, har gjort at mange av oss har mistet tilliten til politiet. Og vi har heller ikke fått noen fullgode svar på hvorfor politiet somlet slik med å komme seg over til Utøya. Og det er vel heller ikke sikkert vi noen gang vil få noen svar på det. For det virker som samfunn-eliten ikke vil vite den fulle og hele sannheten. Trist at enkelte polititopper kan slippe unna med grove feilvurderingen i en grusom sak som terroren som rammet oss den 22/07-11, kun fordi samfunnstoppene ikke ønsker å jakte «syndebukker».

By

     

     

        


Tags: , , ,

........

ToppBlogg - toppliste for bloggereBlogglistenhits