Annonse

Annonse

Leonard Cohen, Dance me... To the end of loveHar ikke tyskerne lært at nazisme er menneskeforakt i sin reneste formJune 3, 2012   ·   0 Comments


* Unge hatefulle og sinte menn marsjerer under fanene til nazi-partiet NPD(Tysklands Nasjonaldemokratiske Parti)

Vi vet at den tyske regjering krever at NPD – Tysklands Nasjonaldemokratiske Parti – forbys, fordi det sprer rasisme og nazisme. Forbudskravet er ledd i kampen for å sikre innvandrene og andre med utenlandsk bakgrunn en trygg tilværelse i Tyskland. Men forslaget om forbud mot et politisk parti vekker motstand selv blant tyskere som står fjernt fra NPD og andre høyreradikale grupper. Et studium av Tysklands egen fortid vekker motforestillinger mot partiforbud som politisk virkemiddel. Man bør kun forby partier som fremmer klar rasisme, og som oppfordrer til vold.

Nå er det svært marginale grupperinger, disse høyreekstreme partiene og elementene som finnes i Tyskland i dag. For Tyskere flest har lært hvor galt det kan bære avsted om man slutter opp om autoritære og rasistiske partier med nazi-ideologi som bærende element. Og da tyske høyreekstremister, med nazi-ideologiske føringer ønsket å demonstrere i Hamburg, strømmet 10.000 motdemonstranter til rådhuset under parolen «Hamburg viser sitt sanne jeg», da for å drive den brune pøbel til bakken.

Men i bydelen Wandsbek øst i havnebyen gikk det ikke like fredelig for seg. 4.400 politifolk var satt ut for å hindre sammenstøt mellom høyreekstreme og venstreorienterte demonstranter. Rundt 3.500 aktivister fra ytterste venstrefløy lyktes i å stanse marsjen med rundt 700 nynazister, men politiet havnet selv i kamper. her var motdemonstrantene i klart flertall, og lyktes i å sette en stopper for nazi-marsjen. Flott innsats av de som ikke ønsker å se dette brunsvidde pakket marsjere på gater og streder i Tyskland. For høyreekstremisme kan i verste fall ta liv, noe en har sett gjennom flere voldshandlinger fra denne tvilsomme grupperingen det siste årene.

Vanligvis har nynazistiske marsjer i Hamburg langt dårligere oppslutning enn motdemonstrasjonene de tiltrekker seg. Det betyr at disse politiske avvikerne har liten oppslutning i det Tyske folk, noe som er betryggende i seg selv.

* Nynazisme er en politisk ideologi og kultur som blant annet bygger på den tyske nasjonalsosialismen fra 1920-tallet. Nynazismen oppstod etter nazistenes nederlag i andre verdenskrig, men ble særlig tydelig fra 1960-tallet. Nynazismen bygger på tanker både fra nazismen og den italienske og spanske fascismen, ofte med særlig vekt på rasisme.

Flere organisasjoner som bygger på nynazistiske tanker, betegner seg ikke som nazistiske selv, men prøver å tilpasse seg samfunnets etablerte politiske systemer. Andre grupperinger er mer direkte og offensive. De har tatt opp i seg kulturen fra gjengkriminaliteten og har vært særlig beryktet for voldshandlinger og for å lokke til seg rotløse ungdommer.

svd.segp.sedn.se

By

     

     

        


Tags: , ,

........

ToppBlogg - toppliste for bloggereBlogglistenhits