Annonse

Annonse

Leonard Cohen, Dance me... To the end of love



Rune Hauge er talsmann for Norwegian Defence League, og grupperingen står som arrangør av en demonstrasjonen utenfor Oljemuseet i Stavanger



June 23, 2012   ·   0 Comments


* NDL har hatt en heller vanskelig start her i landet, hyppige lederbytter kan være en av grunnene

Jeg bor i Rogaland og holder Stavanger Aftenblad, og bli sittende og lese en artikkel i avisa om Norwegian Defence League. En saklig og informativ artikkel om denne bevegeleb eller grupperinger, som er inspirert av * EDL(English Defence League). Jeg har selv ingen preferanser inn mot dette miljøet, da jeg vel stort sett er å finne på den politiske venstresiden i norsk politikk. Men som tilhenger av en romslig ytringsfrihet, har jeg ingen motforestillinger til at også grupperinger på ytre høyreside må få ytre seg, og demonstrere om de skulle ønske det.

Norwegian Defence League venter god oppslutning til deres første demonstrasjon på norsk jord, skriver SA. Men har ikke denne grupperingen tidligere demonstrert da med lederen Lena Andreassen som frontfugur? Lena Andreassen er ikke lenger leder for Norwegian Defence League, og i dag tar hun avstand fra gruppas ledere og støttespillere.

Norwegian Defence League (NDL) står som arrangør av demonstrasjonen utenfor Oljemuseet. Organisasjonens talsmann er Rune Hauge, en 44-åring fra Stavanger-regionen som i flere år har vært bosatt i Danmark. I internettsammenheng går Hauge under navnet Leo Baardsen. Aliaset bruker han for å beskytte seg selv og sin familie; islam-kritikk kan være risikosport, forklarer han. Neppe tvil om at mange har horn i siden til slike grupperinger, som mange oppfatter som rene hat-grupper mot Islam og muslimer.

Rune Hauge begrunner sitt engasjement i NDL med følgende: Fordi jeg vil at mine etterkommere skal få vokse opp i et fortsatt demokrati, ha ytringsfrihet, skal slippe å måtte tvangskonverteres til islam for ikke å bli forfulgt og – i ytterste konsekvens bli drept – på grunn av at muslimer kommer i flertall. Det kan skje om ikke innvandringspolitikken endres. Allerede er 65% av 1. klassingene i Oslo, innvandrere, og 11 av 20 bystyremedlemmer i Oslo AP, altså et regjeringsparti, består nå av muslimer. Faresignalene er tilstede og man må være både dum, blind, døv og likegyldig for ikke å se dem.

La nå disse marginale gruppene få demonstrere. Det har liten hensikt å angripe og forsøke å stoppe mennesker som bruker sin rett til å demonstrere. Og selv om mange av oss har lite til overs for det såkalte anti-islamske miljøet, og deres synspunkter, tjener det ingen å gripe til motvold, og med det å forsøke å stoppe lovlige demonstrasjoner. Og vi må tåle meninger vi selv er sterkt imot, om vi skal kunne ta vare på ytringsfriheten her i landet.

Men bør en ikke fokusere på hvordan vi kan leve i fredelig sameksistens her i landet, på tross av ulik etnisitet og religiøs tilhørighet, heller enn å dyrke forskjellene og demonisere andres religioner? Og ingen vet hvordan fremtiden vil bli, noe som vel tilsier at man ikke bør gi seg spekulasjonene i vold? Og bruk av krigsretorikk av typen «Krig mot Islam» er vel i seg selv kun med på å polarisere, og skjerpe fronetene. Noe som i seg selv kan være voldsfremmende, og ende ut i tragiske hendelser, der rabiate hatere gjennomfører terror mot vanlige folk?

By

     

     

        


Tags: , , ,

........

ToppBlogg - toppliste for bloggereBlogglistenhits