Annonse

Annonse

Leonard Cohen, Dance me... To the end of loveTrygve Wyller, innrømmer at studiestedet har et likestillingsproblem i lav kvinneandel blant de fast ansatteAugust 26, 2012   ·   0 Comments


* Mange muslimske barn, gis ulik oppdragelse, da ut fra hvilket kjønn de har

Vårt land Nett melder at Dekan ved Teologisk fakultet i Oslo, Trygve Wyller, innrømmer at studiestedet har et likestillingsproblem i lav kvinneandel blant de fast ansatte. Kvinner er underrepresentert i ledelse, og forkynnelse av Guds ord, i det flest store religioner. Dette er gjeldende innen jødedommen, kristendommen og Islam. For disse gamle religionen har patriarkirsk samfunnsstruktur felles. Og med mannsdominans gjennom århundrene, er det vanskelig å få kvinner inn i alle ledd av religiøst arbeide.

Det er med andre ord noe kvinnefiendtlig i det gamle religiøse skrifter, som mange enda tolker bokstavelig. Og hvor mange kvinnelige imamer finner det i dag? Ingen så langt jeg vet i alle fall. Og denne religionen, Islam er verstingen når det gjelder kjønnssegregering innen religiøs virksomhet. Men også kristendommer har sine svin på skogen, der menn ansetter menn i ledende stillinger i kristne institusjoner og menigheter.

Og gutteklubben på Teologisk Fakultet, rekrutterer og ansetter mer eller mindre bevist menn. Det bare blir slik, sier noen. Eller er det rett og slett religionen i seg selv, som umuliggjør likestilling, og likeverd i enkelte kristen utdannelsesinstitusjoner? For skal man ta Bibelen på alvor, så står det vel ganske klart, at menn skal være forkynnere og lede menighetene. Eller kan man tolke seg bort fra slike kjennsgjerninger?

Ting tar tid sier mange. Ja, man kan ikke snu en mannskultur, til noe mer likestilt over natten, og derfor må en være tålmodig. Man kan også spørre seg om konservative religiøse ledere virkelig ønsker likestilling, og like muligheter for begge kjønn i religiøse menigheter, og utdannelsesinstitusjoner? Noe annet er om vårt sekulære og likestilte samfunn bør gi statsstøtte til patriarkirske og kvinnefiendtlige menigheter og religioner? Eller er det enda slik at religionsfriheten står over retten til likestilling og likeverd for kvinner?

Og er det mulig å reformere og modernisere en religion som Islam, som bygger sin teologi på Koranen? Eller ligger det statiske og ubrytelige anbefalinger/føringer om hvordan en troende skal forholde seg til livet, som gjør det umulig for kvinner noengang å få samme frihet og like rettigheter som menn? Og hvordan skal det norske samfunnet forholde seg til en slik religion, der menn har flere rettigheter og mer frihet en kvinner?

Likestilling er en menneskerett, likeså er religionsfrihet. Men når disse to størrelsene brytes mot hverandre, hva bør da ha førsterang, retten til å tolke religiøse skrifter fritt, eller like muligheter for kvinner og menn, også i religiøse sammenhenger? Jeg er lite begeistret for menigheter som ønsker å holde kvinner unna lederverv, og som kun gir menn mulighet for å forkynne Guds ord. Slikt er bakstreveri, og bryter eklatant med norske verdier, der begge kjønn er likeverdige og av samme verdi.

Björn Afzelius – Edmond Dantés nittonåriga dröm:

YouTube Preview Image

By

     

     

        


Tags: , , , ,

........

ToppBlogg - toppliste for bloggereBlogglistenhits