Annonse

Annonse

Leonard Cohen, Dance me... To the end of loveTorstein Viddal skriver i disse dager kriminalromanen «Politisporet», gratis julelektyre for den spenningssøkendeDecember 17, 2012   ·   0 Comments


* Torstein Viddal har skrevet elektronisk kriminalroman, der tematikken er Breivik-saken

Noen kaller Torstein Viddal for en *konspirasjonsteoretikker(se fotnote i slutten av innlegget), da på grunn av hans alternative hypoteser/teorier om terrorhandlingene som ble begått 11. september 2001(USA) og 22/07-22(Norge). Mens andre ser på han som en samfunnskritiker alltid på jakt etter de objektive sannheter. Men det får være opp til den enkelte selv å bedømme hvor troverdig Torstein Viddal er.

Og for å gjøre deg opp ei mening om mannen, kan du klikke her for å lese hans meninger om blant annet 11. september 2001(USA).

Torstein Viddal ble kjent for mange her i landet da han lastet opp Breiviks forsvarstale, og innrømmer overfor NRK at han la opp en video med lyden av den terrortiltaltes siste bemerkninger i rettssaken den 27. juni. Begrunnelsen hans for dette var at han mente sannheten måtte fram, slik at alle kunne få dannet seg et inntrykk av massemorderens tilregnelighet vs ikke tilregnelighet. Noe vi på fokusert.com i sin tid støttet fullt ut.

Klikk her for å lese NRK-saken, der videoen er fokusert:

Torstein Viddal skriver i disse dager kriminalromanen «Politisporet», som fokuserer spesielt på Politi- og lensmannsetatens innsats den dagen terroren rammet Norge, og i hvilken grad disse kan forklares med korrupsjon, infiltrasjon eller konspirasjon. skrives fortløpende, og kan med fordel leses i jule og nyttårshelga, da den er tilgjengelig i elektronisk gratisversjon, eller digitalt utgave om du vil.

Klikk her for å besøke nettsiden der politisporet eksponeres:

I den anledning har nettmagasinet Fokusert.com tillatt seg å stille forfatteren følgende spørsmål:

1) Hvordan reagerte du personlig på meldingene om terror 22/7?

Først hørte jeg selve terroren, så fikk jeg vite på Google+ at det ikke var torden. Da var jeg nokså sikker på at de ville prøve å selge oss enda en dolkestøtslegende om muslimer som hatet oss. Det forsøkte de da også, ikke minst på NRK i de tre første timene. Deretter reagerte jeg som i Hitchhikers Guide, med å ta med en venn på pub.

2) Har du personlig fulgt rettssaken mot Breivik, og høringene i Stortinget i forbindelse med terroren?

Ja, jeg har vært tilsammen fire dager i retten og én dag på høring.

3) Hvordan synes du norsk politi har håndtert saken?

Det får bli din påstand at de har håndtert den, det ønsker ikke jeg å kommentere her og nå.

4) Har norsk politi tatt kontakt med deg i etterkant av 22/7, da på grunn av din nettaktivitet, eller interesse for saken?

Ja, jeg ble kontaktet av både pratende og skrivende politi i oktober, og satt dernest to timer i avhør i november.

5) Når kom du på ideen om å publisere en fortløpende kriminalroman, med Breivik-terroren som tema?

Den ideen kom få timer før avspark 19. november. Men den hadde nok ligget og godgjort seg en stund.

6) Hva håper du å oppnå ved å stille deg kritisk til deler av norsk politis innsats den dagen det meste gikk galt?

Det mest åpenbare er jo at jeg håper å oppnå å få øye på ting de som ikke stiller seg kritisk ikke får øye på. Jeg gir dem det onde øye, slik tusenvis har opplevd at politiet gir dem det onde øye. Jeg reagerer også på din bruk av ordet «innsats», det bør alltid stå i anførselstegn når det gjelder 22/7.

7) Hvordan synes du de store mediene her i landet har dekket Breivik-saken?

Vanskelig spørsmål. Men sett nå i ettertid, har de vært altfor regimetro, jevnt over. Rett nok kan man finne et vel av oppslag med alskens fakta og ledetråder, men det er ikke nåla i høystakken som former samfunnet, det er selve høyberget.

8 ) Tror du det vil bli avdekket nye koblinger til Breivik, da f eks at han kan ha samarbeidet med andre under terrorplanleggingen?

Hvis man antar at han ikke var en ensom pistolmann, tror jeg vi fil få se en rekke avsløringer av slike forbindelser, ja. Men ikke via de søvnige, mette, servile og regimetro massemediene. Her blir det sosiale medier og DIY! (gjøre selv).

9) Hvordan er du blitt mottatt av lesere og andre interesserte, etter at du har stilt deg spørrende til den offisielle sannhet rundt Breivik og hans terroraksjoner?

Jeg ville løyet om jeg sa noe annet enn at mottagelsen har vært overveldende. Frem til starten av «Politisporet» i november hadde jeg vært to ganger i britisk og én gang på amerikansk radio, som hovedgjest eller intervjuobjekt. Jeg har sovet på den samme sofaen i Bristol som Webster Tarpley en gang sov på, og jeg har bodd gratis i en hobbithytte i London etter å ha innledet på et aktivistmøte om 22/7. Så har jeg hatt Dagsrevyen på besøk i leiligheten da de oppdaget en Youtube fra Tingretten. Og her sist, med krimromanen «Politisporet», har jeg opplevd å bli intervjuet to ganger om boken i løpet av den første måneden med skriving, og jeg har sikret meg en skvadron ivrige lesere i Politi- og lensmannsetaten!

* Først av alt: En konspirasjonsteori forsøker å forklare en politisk, sosial eller historisk hendelses bakenforliggende årsak som en hemmelig og ofte avledende sammensvergelse, iscenesatt av en hemmelig allianse mellom mektige personer (noen ganger omtalt som «en usett maktelite») og ikke som åpne aktiviteter eller som naturlige hendelser.

By

     

     

        


........

ToppBlogg - toppliste for bloggereBlogglistenhits