Annonse

Annonse

Leonard Cohen, Dance me... To the end of loveJan Granskogli kan få Øystein Meier Johannessen som hjelpeverge nummer treFebruary 24, 2013   ·   0 Comments


* Jan Granskogli ønsker seg bare et småbruk

Mange har reagert på NAV’s utrolige pengesløseri i anledning saken til Jan Granskogli. For nylig bevilget NAV i Rana 46 000 kroner i måneden til dekning av Granskoglis boutgifter på campingplassen, noe Granskogli mener er misbruk av offentlige midler. Hvordan er det mulig, å brenne av så store midler på det offentliges regning, spør mange seg?

Og ifølge Dagbladet har Granskogli bedt om å få Johannessen som sin nye hjelpeverge. Og Samfunnspartiets Øystein Meier Johannessen er klar for oppgaven.

Samfunnspartiet er et norsk politisk parti. Det ble grunnlagt av Øystein Meier Johannessen i 1985 og beskriver seg selv som et anarkistisk parti, tuftet på nestekjærlighetens budskap i Det nye testamente og på humanismens idealer om å respektere menneskeverdet. Partiet er registrert i Partiregisteret.

Partiet har nominert en rekke kjendiser, blant andre Tor Erling Staff. Ikke alle disse nominasjonene har vært møtt med like stor glede av de nominerte. Til valget i Nordland 2005 ble det på partiets valglister ført opp blant andre daværende biskop Øystein I. Larsen, tidligere medlemmer av Kystpartiet og redaktører i flere aviser mot deres vilje. Flere av disse endte opp med å melde seg inn i andre partier for å kunne frasi seg plassen på Samfunnspartiets lister.

Øystein Meier Johannessen er klar for oppdraget som hjelpeverge for Jan Granskogli, og sier. “Jeg ønsker å hjelpe Jan mest mulig, sier Johannessen, som gjennom åra har vakt oppsikt med sine «stunts» som politiker i minipartiet Samfunnspartiet.”

Det var Rana kommune som i sin tid plasserte Granskogli på Bjerka Camping i nabokommunen Hemnes. De to kommunene er enige om at en campingplass er en dårlig løsning, men har så langt ikke funnet noe bedre alternativ. Hvordan kan man ha så elendig kommunal kreativitet, at man ikke har evnet å finne en løsning har kunnet leve med?

Det han trenger for å få et småbruk er hjelp til å få et lån, for han vil betale småbruket selv, med sin egen pensjon, sier Øystein Meier Johannessen til Dagbladet. Det ville vært mye billigere for kommunen, å forsøke å hjelpe Jan Granskogli slik at han fikk oppfylt sin drøm og et småbruk. For Jan Granskogli har da uførepensjon, og ville selv langt på vei kunnet ha dekket utgiftene ved å bo på en småbruk.

By

     

     

        


Tags:

........

ToppBlogg - toppliste for bloggereBlogglistenhits