Annonse

Annonse

Leonard Cohen, Dance me... To the end of lovenyhetsspeilet.no og riksavisen.no fremmer galskap og konspirasjonsteorier her i landetJanuary 21, 2014   ·   2 Comments


* John Færseth bir kaldt satanist på riksavisen

Vil i dette innlegget fokusere på to sider, som sprer konspirasjonsteorier. Det er Nyhetsspeilet som flommer over av tragikomiske artikler om mirakuløse kreftkurer, vaksineparanoia og hvem som egentlig sto bak 11. september. En del av disse artiklene må åpenbart ha vært forfattet av mennesker med alvorlige psykiatriske diagnoser. Det samme kan en si om http://www.riksavisen.no.

Begrepet «konspirasjonsteori» kan være en nøytral betegnelse på en påstand om en konspirasjon. Vektlegging av teori indikerer imidlertid en narrativ sjanger som inkluderer et bredt utvalg av (ikke nødvendigvis relaterte) argumenter for tilstedeværelsen av globale konspirasjoner, som hver i sær kan ha vidtfavnende sosiale og politiske implikasjoner dersom de medfører riktighet.

Når konspirasjonsteorier kombinerer tankefeil med mangel på bevis, blir resultatet et verdenssyn kjent som konspirasjonisme. Konspirasjonsteoretikere nøyer seg ikke med det verdslige, for det store komplottet er også en åndelig sak for enkelte. Man kan med andre ord dele konspimiljøet inn i to. De som konsentrerer seg om det som skjer av hendelser i denne verden, og de som pakker sine hypoteser inn i en større åndelig sammenheng. Og de er særlig i gruppen religiøse vrangforestinger, at man finner tung psykiatri. Personer mer en eller flere psykiatriske diagnoser.

Den jødiske verdenssammensvergelsen er en gjenganger på både nyhetsspeilet og riksavisen. Der brukes enda Sions vises protokoller(som er blitt stemplet som et falsum) og NWO(New World Order) som sannheter, som skal bevise at jødene jobber aktiv for verdensherredømme. At man i 2014 kan ha et slikt tarvelig fokus på den jødiske folkegrupper er bare tragisk. For få folkegrupper har historisk vært utsatt for massedrap og forfølgning, i det omfanget jødene har vært utsatt for. Særlig før og under andre verdenskrig, der mellom 4 og 6 millioner jøder ble drept i konsentrasjonsleirer i regi det tyske nazi-regimet.

Hensikten med dette innlegget er ikke å beskrive hele det konspiratoriske Norge i detalj. Men skulle du ønske mer detaljert informasjon om tematikken, anbefales boken til John Færseth, KonspiraNorge.


* John Færseth har dykket ned i nettes avkroker og undersøkt den internasjonale konspirasjonstenkningens norske avleggere

Etikk og identifisering av syke mennesker i det konspirasjonsteoretiske miljø: Fordi det i visse tilfeller er snakk om meget mentalt syke personer. Som skriver innlegg på konspirasjonsteori-nettsider. Vil identifisering av enkeltperson, da ved navn. være betenkelig. For er man mentalt syk, er man i teorien ikke ansvarlig for sine handlinger.

Tenker da særlig på de som åpenbart eksponerer bisarre vrangforestillinger, såkalte psykotiske fantasier. Så enkeltperson i den gruppen ønsker jeg ikke å navngi, eller peke på eksakte innlegg det har skrevet. For de bør i prinsippet beskyttes mot seg selv.

Det negative ved konspirasjonsteorier, og konspiratorer slik jeg ser det:

¤ – Man sprer hypoteser, som man sies å være en blanding at fantasi og virkelighet. Noe som får en til å tenke på tung psykopati hos egentlig av visse skribentene. Særlig da hos en del skribenter på nyhetsspeilet. Og en kan ikke anbefale folk flest å la være å lese innleggene

¤ – Feilformasjonen som presenterer på disse konspirasjonteoretiske nettstedene, er med på å spre feilinformasjon til de norske folk.

¤ – EN del av skribentene på disse sidene bør beskyttes mot seg selv da de åpenbart er lidende av av tunge mentale forstyrrelser eller mentale diagnoser.

¤ – En del henges også ut med fullt navn, noe som burde vært vurdert anmeldt av de som rammes. For det finnes bestander og at enkelte er satanister.

Nyhetsspeilet sier dette om seg selv:

Nyhetsspeilet er et folkedrevet nettmagasin som søker å fremme alternative og rettere synspunkter på hendelser, synspunkter som ellers undertrykkes og forties i det vanlige media. Derav navnet Nyhetsspeilet, det skal fungere som et speil mot mainstream propaganda. Nyhetsspeilet ble opprettet i respons til 9/11 og har siden drevet verdifullt opplysningsarbeid. For mange mennesker er det kun på Nyhetsspeilet de har fått vite Sannheten, og diskusjonene som pågår under hver artikkel er ofte livlige og bidrar ytterligere til folkeopplysning.

Men hva formidler Nyhetsspeilet egentlig?

Nyhetsspeilet er norges mest kjente konspirasjonsnettside. Og skal ha hatt ca 1 million unike besøkende. Nettmagasiner ble opprettet i 2009. Her finnes det meste av konspirasjonsteorier. Alt fra innlegg der en påstår at jorden har hatt besøk av aliens. Til spekulative innlegg om jøder, der folkegruppen tillegges onde egenskaper, og tvilsomme motiver. En har også eksponert ville hypoteser om vaksineprogrammer. Siden triver ikke folkeopplysning, men består tvertimot av massiv feilinformasjon. Da en overhode ikke dokumenterer sine ville påstander om enkeltpersoner, samfunn, eller religiøse spekulasjoner. Men nyhetsspeilet har møtt en motbør heldigvis. Noe man blant annet kan se uttrykt på FB, der det er opprettet ei gruppe med navnet Knus nyhetsspeilet! Klikk her for å gå til gruppa.

Dette sier riksavisen.no om seg selv:

Rikavisen har mange jøldefientlige artikkler. Der jødehatet florerer. Likeså har man navngitt flere kritikere av nettstedet. Bland annet John Færseth, som har skrvet boken KonspiraNorge. Han fremstiller som satanisk, men ale mulige negatvie agenbdaer. Så Riksavisen er ikke noe en bør lese, da det er stort sett hatefulle innlegg om mang og mye.

Vi ønsker å bidra til opplysning og kunnskap, veilede medmennesker til den litteratur og kunst og læremidler og hjelpere som behøves for å kunne se verden som den er, og ikke som den illusjonen som en er tillært, indoktriner og manipulert til å tro.

Men hva formidler riksavisen egentlig?

Riksavisen presenterer mye av det samme syke jødehatet som nyhetsspeilet. Og er vel neppe verd en dypere analyse.

Konklusjon:

Konspirasjonsteorier her i landet er det mer en nok av. Tvilsomme hypoteser, av heller lite dokumentart art. Da det spinnes hysteriske hypoteser, uten dokumentasjon. Man tar noen tvilsmomme detaljer, og bygger hypoteser på disse. Slik at det hele ender ut som spekulative teorier.

Kilder:

http://ikkepedia.org/wiki/Nyhetsspeilet
http://no.wikipedia.org/wiki/Konspirasjonsteori
http://www.riksavisen.no/
http://www.nyhetsspeilet.no/
http://humanist.no/skyggen_fra_ondskapens_paraply.html
http://morgenbladet.no/boker/2013/blant_de_konspiranoide#.UtpvCPTsSIU
https://www.facebook.com/groups/181803878537947/
http://www.dagbladet.no/2011/09/14/kultur/debatt/kronikk/11_september/
konspirasjonsteorier/18120643/

By

     

     

        


........

ToppBlogg - toppliste for bloggereBlogglistenhits