Annonse

Annonse

Leonard Cohen, Dance me... To the end of loveIslamkritikk, og kulturkritikk som fordekt rasisme, og rasehat, og litt om nyfascismeMarch 4, 2014   ·   1 Comments


* NDL, er ei av flere norske grupper, med en anti-islamsk agenda

I dette innlegget ønsker jeg å belyse rasisme, og ny-fascisme, da representert ved kontrajihadisme, anti-Islam, eller counterjihad. Kjært barn har som kjent mange navn. Det fleste religionskritikerne evner å hode fokus på religion, og unngå å ytre seg rent rasistisk. Men det gjelder dessverre ikke alle. Og det er langt fra sjeldent at man finner en kombinasjon av Islamkritikk og rasisme hos enkeltpersoner og grupperinger.

Men først litt om fascisme, som jeg vil påstå kontrajihadisme er…..

* For snart 100 år siden ble det ved det lille torget Piazza san Sepolcro i Milano skapt en helt ny politisk verden. Søndag 23. mars 1919 ble fascismen grunnlagt. 1900-tallets viktigste ideologiske nyskapning ledet til grusomhetene under den andre verdenskrig og holocausts barbari. Men kan vitenskapen forstå, og forklare, fascismens politiske kraft?

Roger Griffins fascisme definisjon av fascisme står seg forbausende godt i dag:Fascismen er hverken høyre eller venstre – den er ultranasjonalisme. Det betyr at nasjonalismen står over alt annet, fremfor alt klasseperspektivet – fascismen avviser klasseretorikk som «splittelse». Den elskede nasjonen anses som akutt truet av interne politiske landsforrædere; sosialister, feminister og sosialliberale.”

Dagens mest aktuelle ny-fascistiske bevegelse, er kontrajihadismen. Den oppfyller alle krav Griffin setter for å kunne kalles fascistisk. Der sterk ekskluderende nasjonalisme er en av det viktigste og mest eksplisitte pilarene.

Mer eksakt info om kontrajihadisme:

Kontrajihad, er en anti-islamsk politisk bevegelse som i hovedsak springer ut fra amerikanske og europeiske internettmiljøer.

Bevegelsen er preget av sterk kritikk av islam, samt av konspirasjonsteorier knyttet til en påstått islamisering av Europa, den såkalte Eurabia-tesen. Nettsider som Jihad Watch, Atlas Shrugs, Brussels Journal og Gates of Vienna regnes som sentrale i bevegelsen, og blant de sentrale tenkerne inkluderes Bat Ye’or (Gisele Littman), Robert Spencer, Pamela Geller, Ned May og norske Fjordman (Peder Nøstvold Jensen).

* Som bidragsyter til Ole Jørgen Anfindsens bok Selvmordsparadigmet, oppsummerer Fjordmann slik:

“Vestlige eliter samarbeider på transnasjonalt basis for å demontere sine egne land, og knuse den hvite flertallsbefolkningen gjennom multikultur og masseinnvandring. Europeiske ledere demonterer urbefolkningen på et helt kontinent, kulturelt og demografisk. Jeg har uttalt gjentatte ganger at dette utgjør verdenshistoriens største svik, og jeg mener det.”

Fjordman forfekter også biologisk rasisme, “et stort antall mennesker med radikalt ulik genetisk profil kan [aldri] absorberes, […]” selv etter århundrer.

Kommentar:

Fjordman tok nok til seg mange av det rasistiske meningene til Ole Jørgen Anfindsens, som fremkom i ei bok ved navn “Selvmordsparadigmet(utgitt 06.05.2010)”. Der Peder Nøstvold Jensen skrev appendiks til boka. Og Fjordmans fokus på den hvite mann, og viktigheten av at den etniske europeer overlever som folkegruppe. Kan ikke annet enn tolkes som biologisk rasisme.


* Fjordman har vist seg også å ha en rasistisk politisk agenda

En annen kontrajihadist som det stinker raistisk politisk agende av, er Ole Jørgen Anfindsen. Da han har skrevet at selv om han innrømmer at han er rasist, så vil han ikke bli kalt rasist fordi det ligger så mye moralsk fordømmelse i det. Ole Jørgen Anfindsen (født 18. mars 1958) er en norsk informatiker, forfatter og samfunnsdebattant på blant annet temaet innvandring, rase og intelligens. Han er mest kjent som redaktør for nettstedet HonestThinking.

Anfindsen har på sitt nettsted og i form av leserbrev engasjert seg i debatten omkring innvandring, rase og intelligens. I februar 2005 startet Anfindsen HonestThinking sammen med broren Jens Tomas Anfindsen. Et av nettstedets hovedsaker er prognosen om at etniske nordmenn kan bli en minoritet i Norge mot slutten av dette århundret. Han har også vært opptatt av kjønnsforskning og evolusjonsteori.

Anfindsen tar blant annet til orde for å IQ-teste forskjellige grupper basert på rase. Og han advarer mot at Norge tar inn innvandrere fra blant annet Pakistan. Da de ifølge Anfindsen har lavere IQ en det Europeere har. Og derfor ikke vil passe inn i et høyteknologisk og komplekst vestlig samfunn.

Kommentar:

Anfindsen har på sitt nettsted engasjert seg i debatten omkring innvandring, rase og intelligens. I februar 2005 startet Anfindsen HonestThinking sammen med broren Jens Tomas Anfindsen. Et av nettstedets hovedsaker er prognosen om at etniske nordmenn kan bli en minoritet i Norge mot slutten av dette århundret. Han har også vært opptatt av kjønnsforskning og evolusjonsteori. Dette er biologisk rasisme i sin reneste form. Og noe som gjør islamkritikeren Anfindsen til rasist.


* Ole Jørgen Anfindsen er en selverklært rasist

Det Europeiske høyreradikale miljø ANNO 2014:

Kontrajihadbevegelsen er sterkt anti-marxistisk og er erklærte motstandere av det de kaller “multikulturalisme”. De har også trekk av anti-feminisme og anti-modernisme. Bevegelsens sentrale tenkere anser seg selv som representanter for konservativ ideologi, mens kritikere anser bevegelsen som høyreekstrem eller nyfascistisk. Kontrajihadismen skiller seg imidlertid fra blant annet nynazisme, blant annet gjennom støtte til staten Israel, erklært motstand mot antisemittisme og mindre vektlegging av rasetenkning og raseteori. Deler av bevegelsen forfekter imidlertid også mer tradisjonelt anti-jødisk tankegods.

Kontrajihadbevegelsen har koblinger til en rekke høyreradikale politiske partier i Europa, blant annet flamske Vlaams Belang, tyske Pro Deutschland og nederlandske Partij Voor de Vrijheid. Den har også bånd til mer aktivistisk orienterte grupper som English Defence League, Norwegian Defence League og ulike avleggere av Stopp Islamiseringen av Europa.

Bevegelsen fremheves som en sentral inspirasjonskilde av den norske terroristen Anders Behring Breivik, som var ansvarlig for terrorangrepene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011. I Breiviks manifest, som i stor grad består av tekster hentet fra andre kilder, fremheves spesielt Fjordman som en sentral inspirasjonskilde.

Vis dette hatefulle og tildels rasistiske miljø ryggen. Da de kun er ute etter å skape konflokter mellom ulike etniske grupper.

Kilder:

Øyvind Strømmens bok, Den Sorte Tråden(s, 288)
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Fascismen-har-aldri-statt-sterkere-7207155.html#.UwYUWPl5MUh
http://no.wikipedia.org/wiki/Ole_J%C3%B8rgen_Anfindsen
http://www.honestthinking.org/no/
http://snl.no/kontrajihad

By

     

     

        


Tags: , , ,

  • http://www.ronnyalte.net/ Ronny Alte

    Håper du fjerne det bilde av meg ASAP! Dette er grove påstander det ikke finnes dekning for å trekke meg inn i Geir Alsvik og det vet du forbanna godt!

........

ToppBlogg - toppliste for bloggereBlogglistenhits