Annonse

Annonse

Leonard Cohen, Dance me... To the end of loveFolkefest mot rasisme, Oslo sier nei til fremmedfrykt og islamofobiMarch 29, 2014   ·   0 Comments


* Noen dyrker hatet mot mennesker fra andre land og kontinenter

Lørdag 29. mars har medlemmer av ulike innvandrerfiendtlige-organisasjoner bestemt seg for å demonstrere i Oslos gater. Vi snakker i den anledning om tidligere medlemmer av Norwegian Defence League (NDL), SIOE(Stop Islamisation of Europe) og SIAN(Stopp islamiseringen av Norge). Men denne gangen samles de i en ny gruppe på Eidsvolls plass foran Stortinget. Med andre ord en noe broket forsamling, som atter satser på godt oppmøte av likesinnede.

Men anti-rasister fra et stort spekter av politiske parti og organisasjoner svarer på deres hat og dommedagsprofetier med en folkefest mot rasisme i Spikersuppa, hvor de vil feire mangfoldet, samholdet og det multikulturelle Oslo. De inviterer derfor store og små til discofest denne dagen! Her blir det nok en langt større forsamling, enn den en vil finne blant islamofobe ekstremister. For skal vi kunne leve fredelig sammen her i landet. Er det viktig at ulike etniske grupper viser hverandre respekt, og omgås på fredelig vis.

Ønsker at alle deltakerne på folkefesten mot rasisme får en flott dag, sammen med likesinnede og venner 🙂

Klikk her for å gå til Antirasistisk FB-side:

Hvorfor tar ulike kontrajihadistiske grupperinger her i landet feil?

Selv om vi har hatt solid tilvekst av mennesker med vestlig eller fjernkulturell bakgrunn her i landet siden 1970-tallet. Har dette tross alt gått rimelig sømløst for seg. For vi har hatt lite, eller ingen terror begått av mennesker med fremmedkulturell bakgrunn på norsk jord. I 1987 bodde det bare 40 000 innvandrere fra Afrika og Asia i Norge, mens det 25 år senere bodde 300 000 menneskene fra det ovennevnte områder(en 650 prosent økning) her landet. I dag kommer omtrent halvparten av innvandrerne våre fra vestlige land(EU), og halvparten fra ikke-vestlige land. Det totale antallet “innvandrere”, eller nye landsmenn om du vil, utgjorde 710 000 mennesker ved inngangen til 2013. Det vil si ca 13 prosent av befolkningen.

Hvordan vil fremtiden her i landet bli, rent demografisk?

Befolknings fremskrivningene er usikre gjerninger. Fordi ingen med full sikkerhet kan vite hvor mange innvandrere som vil ankomme landet i tiårene som kommer. Vi vet heller ikke i dag hvordan vår egen innvandringspolitikk vil bli i fremtiden. Ja, befolkningsestimater langt inn i fremtiden er svært usikre. Jeg vil i dette innlegget velge å basere mine meninger på egne betraktninger av samfunnet, og derfor egne hypoteser om befolkningssammensetning ca 50 år frem i tid. Men velger å ta med sitat fra en DB-artikkel som du kan lese under teksten her.

Sitat db Nett:SSB TROR MUSLIMER FORBLIR en minoritet og presenterer en helt annen statistikk enn Ahsan. Anslaget på antall muslimer i Norge nå ligger på rundt 150 000. 84 000 er registrert medlem i forskjellige muslimske trossamfunn. I 2060 mener SSB det vil være mellom fire og elleve prosent muslimer i landet, altså langt fra noe folkeflertall.”

Disse punkter mener jeg taler imot at vi får mer en 10 prosent muslimsk befolkning her i landet i år 2064(om 50 år).

* Norge som nasjon, har ingen arbeidsinnvandring fra muslimske/Islamske land. Slik vi har med EU på grunn av EØS-avtalen.

* Fødselsraten blant muslimske kvinner nærmer seg de antallet barn hver norske kvinner setter til live. Som vil si at muslimske kvinner nå får 2.3 barn i snitt, mens deres norske medsøstre får 1.9 barn pr. kvinne.

* Unge muslimer som vokser opp i det norske samfunnet i dag. Vil i langt mindre grad enn før, velge å gifte seg med personer fra muslimske land. Og med det vil familiegjenforeningen avta i årene som kommer.

* Man kan heller ikke se bort fra at en del muslimer som har søkt politisk asyl her i landet. Frivillig vil returnere til hjemlandet når forholdene ligger til rette for det.

Så det skulle ikke være noen grunn til å dyrke Eurabia-teorier, og andre konspirasjonsteorier om snarlig Islamsk maktovertakelse her i landet. Ja, jeg vil vel påstå at disse hatefulle grupperingene på ytre høyrefløy politisk, bør legge ned sin polariserende virksomhet. Og heller jobbe for fredelig samkvem mellom ulike etniske grupper her i landet. Men det er nok en utopi, og tro at noe slikt vil komme til å skje. For det er vanskelig å få radikaliserte mennesker med mange års opphold i ekkokammer på rett kjøl.

By

     

     

        


Tags: , , , ,

........

ToppBlogg - toppliste for bloggereBlogglistenhits