Annonse

Annonse

Leonard Cohen, Dance me... To the end of loveBondevik regjeringen gjorde omtrent vel så mye for de fattigere vs den rød/grønne regjeringenJune 20, 2014   ·   1 Comments


* Jens Stoltenberg forringet kårene for mange fattige grupper er i landet, da han ikke hadde noen sosial boligpolitikk og ikke engang forsøket å bekjempe fattigdommen

Mange trodde at man ville får et kraftig løfte for de fattige her i landet da den rød/grønne regjeringen overtok etter Bondevik regjeringen. For Kristen Halvorden proklamerte bramfritt at å fjerne fattigdommen her til lands kunne gjøres bare ved bare et pennestrøk. Men dette viste seg å være en av tidenes største politiske falskneri/bløffer.

“Arbeiderpartiet, fra et parti for småkårsfolk, til et pragmatisk og konservativt sentrumsparti for middelklassen” Klikk her for å lese mer om det:

Ble det bedre for fattige og det med lave lønner etter at det rød/grønne tok over etter Bondevik i 2005. Nei på flere områder ble det verre å vare fattige. Selv om AP har mange fine ord om sosial ujevning i sine festtaler, og liten troverdighet i praktisk politikk.


* Kjell Bondevik gjorde nok mer for det fattige en Stolteberg regjeringen

Ut fra dette vil vi vise til at også det med små inntekter har fått det verre etter 8 år med rød/grønn regjering. Ja SV ble overkjørt av AP i regjering, slik at de måtte gi opp å løfte om høyere trygdesatsene. Og vi fikk flere fattige på grunn av blodpriser på utleie boliger.

For økningen på boliger og utleieprisene for å leie boliger, har vært langt større en prisstigningen for de som har ønsket å komme inn på boligmarkedet. Dette har ført til at trygdeøkiningen er forringet da man må bruke denne økningen for å betale stadig dyrere husleieutgifter.

Velferdsstatens sikkerhetsnett fanger ikke opp alle. Foreldrenes økonomi betyr fortsatt mye for hvem som faller gjennom.

Klikk her for å lese mer om problematikken:

Våre politikere flest hevder at det er så vanskelig å fjerne fattigdommen her i landet. Men hvorfor det? Dette gjelder både for Bondevik-regjeringen og det rød/grønne som nylig satt 8 år med makten i en flertallsregjering. Nei det er nok ikke så vanskelig, men mer snakk om ond vilje, og ikke særlig store ønsker å bruke det store pengene på alle som faller mellom to stoler her i landet.

Selv om både Bondevik regjeringen i likhet med det rød/grønne overhode ikke gjorde stort for de fattige her i landet. Er det vel grunn for at denne dystopediske utviklingen vil bli enda mer forsterket under den blå/blå regjeringen, Da alt tyder på nedskjæringer for såkalte svake grupper. Slik at en kan frigi penger som igjen vil gå til skatteletter for de aller rikeste blant oss. Dette lover ikke bra for fattige familier, minstepensjoner i årene som kommer

Etter at folk flest her i landet har hatt en kraftig inntektsøkning det siste tiåret. Og at vi av den grunn har fått en relativt sterk middelklasse. Er nok det norske folk gått mer i retning av konservativisme og liberal økonomisk politikk. Dette har gått på bekostning av sosialiten, og viljen til å dele godene her i landet, da mellom fattig og rik.


* Oljefondet kan komme opp i 5000 milliarder kroner i løpet av 2014

Med slike enorme summer på i utenlandsfonn, er det usmakelig at vi trenger å la småbarn vokse opp i fattige familier her i landet. For vi mangler ikke penger, og er såpass rike at alle norske statsborgere hadde fortjent en økonomi, slik at det er mulig å leve et anstendig liv. Uansett livssituasjon. Men slik vil åpenbart ikke vår politiske elite ha det.

Og i grunn vanskelig å forstå at man ikke evner å løfte det aller svakeste gruppene her i landet, de som hele tiden lever på en ekstrem minimumsinntekt. For ingen kan vel i fullt alvor mene at vi ikke har rad til en sosiale boligbygging, og til å øke det minste trygdesatsene med noen ekstra tusen pr mnd. Nei det er nok enda snakk om ufyselig moralisme, der man ikke skal få del av velstandsøkningen om man faller utenfor samfunnet.

Hva kan gjøres for å fjerne fattigdoms utviklingen her i landet.Jeg tror det skal svært lite til for å fjerne fattigdommen her i landet, for hadde man økt det laveste trygdene fra tre til fire tusen pr mnd. Ville vi knapt hatt fattigdom her i landet. Men med liten sosial tenkning i dag, der den enkelte stort sett kun tenker på egen økonomi, vil dette være vanskelig å få politikerne med på. For skal man vinne valg i dag må man ha støtte fra den store velstående middelklassen. Og da er viljen til å gjøre noe for svake grupper minimal eller totalt fraværende.

Hva er det skadelige effektene ved økte forskjeller her i landet. Jo enkelte av befolkningen føler mindre samhold. Og slike forskjeller vil kunne føre til økt radikalisering i visse miljø. Og med det øker faren for ekstremisme. For er man satt utenfor i samfunnet, vil det kunne føre til hat, hat til staten som ikke vil gi en et verdig liv. Så ønsker du å hindre ekstremisme, jobb for sosial utjevning her i landet. Det vil vi alle være tjente med på lengre sikt.

Negative helseeffekter av en politikk som gir økende økonomiske ulikheter mellom befolkningsgrupper er tydelige, både i fattige og rike land. Politiske retninger som fører til større forskjeller mellom grupper i samfunnet, må derfor bekjempes. Og dette bare forsterket seg under det åtte årene med rød/grønt regjering. Klikk her for kilde:

Jeg mener at det virkelig velstående blant oss bør betale mer i skatt, så får vi omfordele dette slik at det kommer stadig flere nord nordmenn til gode. Kilder:

http://fokusert.com/?p=40867
http://www.forskning.no/artikler/2011/november/304343
http://tidsskriftet.no/article/1408110

By

     

     

        


Tags: , ,

........

ToppBlogg - toppliste for bloggereBlogglistenhits