Annonse

Annonse

Leonard Cohen, Dance me... To the end of loveGalopperende islamofobi, gjør en syk og enøydSeptember 12, 2014   ·   0 Comments


* Islamofobi er ikke bra, da kan man utvikle tunnelsyn

Vi som er med i ulike Facebook grupper har ikke unngå å se disse rabiate islamhaterne. De som på daglig basis alltid oppsøker tråder der Islam er tema. Noe som åpenbart kan virke syksomsfremtredende, og føre til at man går på en smell. For samfunnet har mange langt viktigere sakner man bør diskutere.r i

Det kan man kan se ved at enkelt grupper av folk på daglig basis søker seg til tråder der Islam er tema. Og på den måter viser de med all mulig tydelige at de er islamhatere, og fremmedhatere. For enkelte blir nærmest besatt av dette tema, og evner knapt i diskutere noe annet. Slike mennesker er såpass så radikalisert at de kan ende opp med å se en muslim under hver busk.

La oss høre hva Mattias Gardell sier om islamofobi: Han har vært fagvitne i saken mot Barenmorderen Breivik:

“Altså: Med islamofobi mener Gardell «sosialt reproduserte fordommer om og aversjoner mot islam og muslimer, samt handlinger og praksiser som angriper, ekskluderer eller diskriminerer mennesker på bakgrunn av at de er eller antas å være muslimer og assosieres med islam.»

Gardell understreker at islamofobi ikke har med religionskritikk å gjøre. Men så kommer en problematisk tilføyelse: Én ting, skriver han, er å kritisere spesifikke islamtolkninger som konservative, homofobiske eller virkelighetsfjerne, noe helt annet er det å identifisere nettopp disse islamtolkningene med islam som helhet. Det skal altså bare være mulig å kritisere visse «tolkninger» av islam, som Ingunn Øklund påpasselig påpekte i Aftenposten, der hun framholdt:

«Oppskriften nærmer seg det absurde når man står overfor saker der fremstående islamske lærde selv insisterer på en samlet og enhetlig forståelse, og der folk med avvikende meninger blir stigmatisert og kanskje utstøtt.»

Islamofobi, begrep benyttet om anti-muslimske fordommer, hatretorikk og propaganda, tilsvarende antisemittisme slik det benyttes om jødehat. Begrepet brukes også som samlebetegnelse for fordommer mot, og diskriminering av muslimer. Som tilfellet er med antisemittisme, kan kall en islamofobi være basert både på forestillinger om islam som religion og på forestillinger om muslimer som kulturell og etnisk gruppe.

anivokd
* Alle muslimer må være i mot voldsbruk, og shariastraffer

Ikke tvil om at denne besettende holdningen og fokuset på Islam, kan kalles Islamofobi. Selv om mange vil nekte for det, selv de som på daglig basis graver opp negative nyheter om Islam, og muslimer. Personer med liten interesser for andre samfunnsaker. Noe som borger for en overdrevet og noe besettende interesse for en religion de fleste overhode ikke tilhører. Hva denne besettelse består av er vanskelige å si noen absolutt sikkert om. Men man kan vel tenke at en del har blitt radikalt over tid, ofte sammen med meningsfeller i ekkokammer.

Begrepet er i dag i bruk på myndighetsnivå, i politisk debatt og i akademisk faglitteratur. Ordet islamofobi har blitt benyttet på flere europeiske språk fra tidlig 1900-tall, men har ikke vært vanlig i bruk før fra 1990-tallet av, da den britiske tenketanken Runnymede Trust publiserte rapporten Islamophobia – a challenge to us all. Og begrepet er vel aå innarbeidet i dag, at det er gangbar mynt i det aller fleste miljø. Og er en ting en skal holde seg unna, for radikalisering går bare ut over en selv.

Fonote:

* Hans Bertil Mattias Gardell (født 10. august 1959 i Stockholm) er en svensk professor i religionsvitenskap. Han er for tiden innehaver av Nathan Söderbloms professorat i sammenlignende religion ved Universitetet i Uppsala.

Kilder:

http://www.dagbladet.no/2011/05/02/kultur/bok/litteratur/litteraturanmeldelser/anmeldelser/16344615/

By

     

     

        


........

ToppBlogg - toppliste for bloggereBlogglistenhits