Annonse

Annonse

Leonard Cohen, Dance me... To the end of loveEnda lever mange under uverdige forhold I Kina, et land som har hatt en eventyrlig økonomisk vekst det siste tiåretOctober 16, 2014   ·   0 Comments


* Et uverdig liv, innesperret i et trebur, er en brutal realitet for en tilbakestående ung kinesisk mann

En psykisk tilbakestående kinesisk mann har tilbrakt nesten hele sitt liv innelåst i et trebur fordi familien hans ikke har mulighet til å passe på han. Wei Yun, på 23 år, bor i Gongchuan, som er en landsby i den sørlige Guangxi-provinsen i Kina, og han er ikke lenger i stand til å gå eller krype på grunn av det trange boforholdene i treburet. Men som lite barn fikk Wei lov til å krype rundt i hjemmet, men da han var rundt to år gammel veltet han en gryte med kokende vann over seg, og mistet nesten livet på grunn av alvorlig forbrenning. Og etter den hendelsen bestemte familien seg for å holde han innesperret i et trebur, i den tro at det ville hindre flere ulykker i fremtiden.

Og alt for mange av Kinas psykisk utviklingshemmede blir holdt innesperret under forferdelige forhold. Dette fordi mange kinesere er fattige, og ikke har tid til å ta seg av familiemedlemmer med psykiske eller fysiske utviklingshemninger. Wei Yun blir nå ikke lenger sluppet ut av treburet, heller ikke når det er familiemedlemmer hjemme. Dette fordi han ikke klarer hverken å gå eller krype selv, og da mener faren og moren til den psykisk utviklingshemmede mannen at han har det best inne i treburet. Men på grunn av manglende mulighet til å utvikle sin kognitive evner i treburet, har heller ikke Wei Yun utviklet noe språk, og han kan derfor ikke si noe om hvordan han egentlig har det.

* Trist at en bruker så lite ressurser på å hjelpe utviklingshemmede i Kina, og at det fleste familiene som er berørt av denne problemstillingen, enda forsøker å gjemme bort barn med ulike former for funksjonshemninger.


* Tragisk situasjon: Wei Yun, som nå er 23 år. Han har vært innelåst i et trebur nesten hele sitt liv


* Trange forhold: Weis far jobber et godt stykke fra hjemmet, og har sjelden tid til å besøke sønnen. Det betyr at ingen i familien har tid til å passe på den unge mannen


* Hjerteskjærende: Frem til han var to år gammel fikk Wei Yun lov til å krabbe rundt i huset, men etter ei alvorlig ulykke sperret familien han inne i et trebur


* Mange av Kinas psykisk utviklingshemmede blir holdt innesperret under forferdelige forhold. Dette fordi mange kinesere er fattige, og ikke har tid eller penger til å ta seg av familiemedlemmer med psykiske og fysiske utviklingshemninger

By

     

     

        


........

ToppBlogg - toppliste for bloggereBlogglistenhits