Annonse

Annonse

Leonard Cohen, Dance me... To the end of lovePST spiller et skittent politisk spill, og lurer både mediene og politikerne trill rundtNovember 21, 2014   ·   0 Comments


* PST spiller et skittent politisk spill fra kulissene

PST, Politiets sikkerhetstjeneste har antydet at det er stor sannsynlighet for et islamistisk terrorgrep her i landet i løpet av 12 måneder. For meg høres det litt ut som “tenk på et tall”. Eller som en noe spekulativ vurdering, men politisk motivering. Noe dette innlegget vil sannsynliggjøre

Hva er motiveringen til PST?

Man hever at militært personell og politi er utsatt for trusler. Høres noe tynt ut. Og som noe PST bruker for å få mer midler. Da i forhold til flere ansatte og mer generelle ressurser. Likeså har PST ytret ønske om nye lovbestemmelser. Blant annet ønsker PST at det skal være straffbart å hylle den man vil. Som vil si at man ikke skal kunne hylle kontroversielle personer og grupperinger verden over.

Den offisielle begrunnelsen for allmenn væpning av norsk politi er som følger: Ja, bakgrunnen er trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) der forsvar og politi blir utpekt som mulige terrormål. For å ivareta politiets egen sikkerhet og evne til rask innsats, har Justis- og beredskapsdepartementet samtykket til bevæpning av politiets uniformerte innsatspersonell.


* Benedicte Bjørnland vet hvor hun vil, og jakter på utvidede fullmakter for etaten hun leder, PST

Dermed imøtekommer jeg Politidirektoratets faglige vurdering av behovet for å iverksette tiltak som følge av den nye trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste og Felles kontraterrorsenter 31. oktober, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen i en pressemelding. Det er rundt 5800 personer i politiet som har godkjenning for å bære våpen i dag.

Er dette et forsøk på å få allmenn bevæpning av norsk politi på permanent basis? Da på feil premisser? Det lukter lureri av dette forslaget, eller en gedigen overreaksjon om du vil. For er det særlig stor sikkerhet for at norske kvinner og menn i uniform vil bli angrepet av ekstremister. Nei, den sjansen er i mine øyne lik null, og ikke god nok grunn til allmenn bevæpning.

Synes som PST her spiller en politisk rolle fra kulissene. Slik at de skal få utvidede fullmakter til også å overvåke all digital trafikk her i landet. Ikke bare mistenke, men trafikken til alle bosatt her i landet. De ønsker også å oppbevare denne data-fangsten i lenger tid. Noe som minner meg stygt om at PST vil operer som “tankepoliti”. Litt i ånden til “Storebror seg deg”. Og norske politikere og medier lar seg lure. Fordi de har alt for stor tillit til den moralske standard hos PST.

Info:

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er Norges sikkerhetstjeneste og en del av Politi- og lensmannsetaten, direkte underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og sidestilt med Politidirektoratet. PST har ansvar for å ivareta rikets sikkerhet og bekjempe terrorisme, sabotasje, spredning av masseødeleggelsesvåpen og industrispionasje, samt drive kontraetterretning.

Hovedkontoret i Oslo hadde i 2010 et budsjett på 407,7 millioner kroner etter revidert nasjonalbudsjett. I tillegg kommer budsjettet til de ansatte i politidistriktene. Tjenesten har totalt 515 ansatte, de fleste i Oslo. Tjenesten har røtter tilbake til 1936/1937, og dens navn ble i 2002 endret fra Politiets overvåkningstjeneste (POT) til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

By

     

     

        


........

ToppBlogg - toppliste for bloggereBlogglistenhits