Annonse

Annonse

Leonard Cohen, Dance me... To the end of loveTrickle down-economics – Reaganomics eller rovdyrkapitalisme for de rike om du vilDecember 11, 2014   ·   0 Comments


* Trickle down-economics gir dårlig fordeling, og virker ikke vekstskapende sett i et overordnet samfunnsperspektiv

Trickle down-economics bygger på en betegnelse på den liberale markedsøkonomi som Ronald Reagan, USAs president i perioden 1981-1989 støttet og var eksponent for. Opphavet til betegnelse er tilskrevet radiomannen Paul Harvey. En lignende betegnelse ble fremmet i Storbritannia med «thatcherisme» da den britiske statsministeren Margaret Thatcher sto for lignende markedsliberal økonomi, også kalt nyliberalisme.

Det finnes ingen empirisk dokumentasjon på at den omvendte Robin Hood politikken virker. Selv om tilhengerne av “Trickle down” argumenterer med at økonomisk vekst mest effektivt kan bli opprettet ved å senke barrierene for produsentene til å produsere eller tilby varer og tjenester, som å senke skatter, og tilby større fleksibilitet ved å redusere statlig regulering. Men “Trickle down” har ikke en utjevnende effekt i økonomien, og gir av det ikke maksimal vekst.

På norsk kan vi enkelt si at tankene bak «neddryppingsøkonomi» er at regner det på presten så drypper det på klokkeren.

Denne økonomiske politikken(neddryppingsøkonomi) synes nå å bli lansert i en mer rendyrket form også her i landet. Da etter at Høyre og FrP kom til makten i 2013. Og da vil mange si at regjeringen bruker utgått og gammeldagse økonomiske modeller. Som kun den øvre middel og overklassen er tjent med. Men Erna & co gjorde åpenbart opp regningen uten vert. For etter at statsbudsjettet til de blå/blå ble lagt frem. Har Høyre og FrP stupt på meningsmålingene.

Hva mer ligger i begrepet «neddryppingsøkonomi» («trickle-down»)?

De fire søylene i Ronald Reagans økonomiske politikk var å redusere veksten i statens forbruk, redusere inntektskatt, redusere statlig regulering, og kontrollere pengetilgangen for å redusere inflasjon. Om dette skulle ha visse positive trekk i USA. I den forstand at det skapes flere arbeidsplasser. Kan man ikke nødvendigvis parselloverføre en slik økonomisk modell til andre land.

Kommentar:

I Norge står tanken om solidaritet, en solid velferdsstat, sterke fagforeninger, og ikke minst trepartisamarbeidet mellom staten, arbeidsgivere og arbeidstakere sterkt. Likeså er det tradisjon her i landet for en viss styring av økonomien. Slik at en sikrer seg at også svakere grupper får del i velstandsøkningen. Derfor er ikke amerikansk økonomisk politikk, utgått på dato, noe som slår særlig godt an her i landet.

Skulle man følge logikken i “Trickle down-economics fullt ut. Kunne en likegodt gi næringsliv og kapitaleiere fullt fritak fra skatt.


* Erna Solberg har møtt veggen, og er ei fallende stjerne på den politiske himmel her i landet

Trickle down-economics gir økte forskjeller.

I en rapport skriver OECD at økonomisk ulikhet påvirker økonomisk vekst negativt, mens omfordelende politikk ikke er til hinder for vekst. Stater som satser på like muligheter for alle, fra tidlig alder, er også de som kommer vil å lykkes, sier generalsekretær i OECD Angel Gurría, ifølge tankesmienagenda.no.

OECD anbefaler økt skatt til de rike og tiltak for utjevning. OECD-sjefen opplyste at den rikeste 10 prosent-andelen av befolkningen nå tjener 9, 5 ganger så mye som de fattigste 10 prosentene, mot sju ganger så mye på 80-tallet. Veksten i økonomien er imidlertid svakere, ikke raskere. Et slikt system vi også oppleves som urettferdig av folkeflertallet. Og på den måten kunne virke demotiverende i forhold til de ansattes effektivitet og innsats i virksomhetene/bedriftene.

Ifølge OECD-rapporten som ble lagt fram i London for noen dager siden, kan land som Mexico og New Zealand ha tapt 10 prosentpoeng i vekst på grunn av økte forskjeller. Storbritannia, Finland og Norge kan ha tapt nesten ni prosentpoeng i vekst. Her ser en at den blå/blå regjeringen under ledelse av Erna Solberg, ikke finnes støtte for sin økonomiske politikk hos OECD. Så tommel ned for nyliberalistiske hypoteser, der man ikke har empirisk dokumentasjon som underbygger det påståtte “fordelene”.

Alternativ økonomisk løsning?

Trickle down-economics virker med andre ord ikke positivt om vi ser det hele fra et overordnet samfunnsperspektiv. Men hva med å snu på den økonomiske hypotesen. Og heller stimulere økonomien nedenfra og opp? Dette kunne gjøres ved at man kan gir letter i beskattingen for midlere og lavere inntektsgrupper.

Noe som også ville kommet deler av næringslivet til gode, de som operer på det norske innenlandsmarkedet. For gir man letter til de som i utgangspunktet har lite. Vil denne gruppen relativt raskt ta i bruk den økede kjøpekraften. Da ved å kjøpe varer og tjenester fra landet næringsliv.

Og da får man en vinn – vinn situasjon. Der næringslivet må konkurrere for å øke sin inntjening. Slik at de kan videreutvikle eksisterende virksomhet. Eller gå i gang med nyetableringer om det skulle være ønskelig. Men det er nok vanskelig å få samfunnselitene, da særlig den den sittende regjering med på slike ideer.

For toppene i samfunnet har selv fordeler av store skatteletter til høytlønte og kapitaleiere. Og empatien med de som sliter økonomisk her i landet, synes minimal eller totalt fraværende. Men det kom en tydelig reaksjon på Høyre og FrP’s skatteletter til det velstående. Noe som materialiserte seg ved at begge partiene falt markant på meningsmålingen.

NB: Tankesmien Agenda har i samarbeid med Try / Apt laget en kortfilm om ulikhet i Norge og forskningen til den franske økonomen Thomas Piketty.

Fredag 12. desember arrangerer Tankesmien Agenda, Universitetet i Oslo og Norges Forskningsråd årets mest spennende forelesning med den franske økonomen Thomas Piketty. Deretter blir det debatt med Jonas Gahr Støre, Kristin Skogen Lund, Karl Ove Moene og Ingvild Almås.

Thomas Pikettys bok «Kapitalen i det 21. århundre» om økonomisk ulikhet omtales som en av tidenes viktigste bøker innen økonomifaget, og har skapt stor internasjonal debatt.

YouTube Preview Image

Kilder:

http://www.tankesmienagenda.no/innlegg/oecd-dramatisk-vekstfall-pa-grunn-av-ulikhet-ogsa-i-norge/
http://www.theguardian.com/business/2014/dec/09/revealed-wealth-gap-oecd-report

By

     

     

        


........

ToppBlogg - toppliste for bloggereBlogglistenhits