Annonse

Annonse

Leonard Cohen, Dance me... To the end of loveAteister blir straffet med døden i mange land, ja 13 land har dødsstraff for ateisterJanuary 12, 2015   ·   0 Comments


* I mange land kan en risikere livet om man står frem som ateist

Den individuelle friheten er ikke en selvfølge for alle. Særlig ikke i stivende kulturer, der tradisjonalismen står sterkt. Og personer som åpent står fram som ateister, risikerer dødsstraff i 13 land, alle muslimske.

Og i stivende kulturer, der det ikke finnes rom for religions og kulturkritikk. Vil det utvikles en uheldig ensretting. Der det overhode ikke er rom for individuell frihet. Og samfunn der man finner en tradisjonalisme kombinert med autoritært styresett. Vil en heller ikke kunne ta innover seg ny kunnskap om mennesket, og den teknologiske utvikling som pågår i mer frie vestlige samfunn. Og med det vil tradisjonalistiske samfunn komme på etterskudd, og fattigdom og analfabetisme vil råde grunnen. Noe som igjen kan åpne for ekstrem islamisme og terror.

Men også i en rekke vestlige land foregår det omfattende diskriminering av ateister, ifølge Den internasjonale humanistorganisasjonen (IHEU).

Blant disse er hele 7 EU-land: Østerrike, Danmark, Tyskland, Hellas, Ungarn, Malta og Polen. I alle disse landene kan blasfemi straffes med opptil tre års fengsel, går det frem i The Freethought Report 2013, som ble lagt frem nylig i forbindelse med FNs menneskerettighetsdag.

Men situasjonen er imidlertid langt verre i de 13 muslimske landene der ateisme og det å ta avstand fra islam kan straffes med døden. Disse landene er Afghanistan, Iran, Malaysia, Maldivene, Mauritania, Nigeria, Pakistan, Qatar, Saudi-Arabia, Somalia, Sudan, De forente arabiske emirater og Jemen. Her har menneskerettighets organisasjonen en jobb å gjøre.

Grunnen til at man i autoritære land, kan drive med denne umenneskelige stemplingen og straffeforfølgelsen av ateister, er blasfemilovgivningen. Man bruker blasfemilovgivningen til å skape en unaturlig samfunnskonformitet. Der all samfunnskritikk blir stemplet som blasfemi mot Islam. Dette fordi man mener samfunnet er i pakt med det Islamske rammeverket.

Også konvertering kan straffes med døden!

Selv om det fortsatt mangler mye for å sikre rettighetene til ikke-troende i både USA og Europa er situasjonen klart verst i den muslimske delen av verden. En rekke nye saker har blitt rapportert i år om religionskritiske skribenter som har blitt straffet for «blasfemi» eller «fornærmelser».

I Sudan ble Meriam Ibrahim dømt til døden for å konvertere fra islam til kristendommen. Kun etter internasjonalt press ble det mulig å flykte fra landet. Asia Bibi, en pakistansk kristen, venter fortsatt på å lide samme skjebne. En anke mot hennes dødsstraff ble avvist i oktober.

Alle mennesker er potensielle ofre når friheten til å tenke og tro står i fare.

Selv ikke folk som følger «den riktige troen» kan gardere seg mot å bli sett på som ikke-troende myndighetenes øyne. Det er derfor en oppgave på tvers av tro og livssyn og sørge for en verden der alle mennesker har rett til å tro eller ikke tro på hva man vil.

At Norge er i ferd med å styrke sine bånd til Saudi-Arabia er i lys av rapporten direkte skammelig.

Landet fremstår som en absolutt versting i spørsmål om trosfrihet og Norges naive forhold til denne staten fremstår som ekstremt lite smakelig for alle som er opptatt av menneskerettigheter.

Vi vil øke vårt internasjonale solidaritetsarbeid i årene som kommer. Det er viktigere enn noen gang å skape et internasjonalt press for å beskytte en stadig voksende ikke-troende befolkning.

Amnesty International er en verdensomspennende organisasjon som arbeider for menneskeretter. Over mange år har organisasjonen vært med på å hindre tortur og drap på mennesker. Klikk her for å bli medlem i organisasjonen.

By

     

     

        


Tags: ,

........

ToppBlogg - toppliste for bloggereBlogglistenhits