Annonse

Annonse

Leonard Cohen, Dance me... To the end of loveNY ISTID av Henning Hagerup og Elin BrodinJanuary 26, 2015   ·   0 Comments


* Bildet som illustrerer teksten vår, viser amerikanske Arnold Abbott da han nylig ble arrestert av politiet i Florida

* Innlegget er skrevet Henning Hagerup og Elin Brodin

Utsiktene var kraftig bøtelegging og trolig også fengsel for den 90 år gamle mannen med tidligere rent rulleblad. Hva har han så gjort seg skyldig i? Jo, han har gitt mat til hjemløse! Og det flere ganger. Noen kaller ham spøkefullt ”the serial feeder”. For det er ganske enkelt ikke lov å gi noe til uteliggere i Fort Lauderdale uten helt spesielle tillatelser og på kronglete premisser.

Abbott driver nonprofit-organisasjonen Love Thy Neighbor. Han bruker av sin tid og private ressurser på å lage mat til folk som befinner seg aller nederst i samfunnshierarkiet. De har ikke bosted, er ofte russyke og ustabile psykisk, og noen har hjerneskader. De kan ikke alltid forholde seg til de få betingede hjelpetilbudene som finnes, der de må møte opp på gitte tidspunkter, være edru og så videre. Abbott kommer derfor ut på gaten til disse ekstremt vanskeligstilte menneskene, der han kan få dem i tale. Det er altså forbudt.

Mange bortforklaringer brukes for å dekke over det eneste vesentlige her: Ikke bare nekter man avmektige, hungrende mennesker å spørre andre om vekslepenger, men man nekter også folk å gi almisser på eget initiativ. Det er ikke lov å tigge, og det er ikke lov å være gavmild!

Ikke minst burde de konservative vært i harnisk over det sistnevnte? Det betyr jo at voksne borgere ikke tilstås råderett over penger de selv har tjent og skattet av. De får ikke lov til å kjøpe mat og gi den bort! Dette er vel prinsipielt interessant hvis man er opptatt av eiendomsretten?

Så vidt vi vet, finnes det ingen historisk parallell her. Selv i de verste middelalderregimer la øvrigheta seg aldri opp i hvem frie innbyggere ønsket å tilgodese. Dette er en helt ny idé – at staten skal bestemme hvem som er verdige til å få noe av deg, og at du blir straffet hvis du er sjenerøs mot feil folk. Ovenikjøpet er ”feil folk” her nettopp de som bokstavelig talt lider nød.

Hva sier denne utviklingen oss? Humanistsvada flommer fra massemedia, og vi anser oss som høyt siviliserte, mens den absolutte underklassen i velferdsland behandles stadig verre midt i overfloden. Det er nå knapt grenser for hvordan hjemløse blir hundset i USA. De jages fra sted til sted i det offentlige rom av politiet, og ungdomsgjenger har gjort det til sport å slå dem helseløse. Tigging har selvsagt lenge vært kriminelt. Noen uteliggere stjeler åpenlyst for å bli arrestert og få mat i fengselet. De er fredløse.

Men det nye her, at god samfunnsånd også kriminaliseres, topper alt. De hjemløse anses altså i praksis som undermennesker man ikke kan servere måltider til, fordi det forstyrrer ro og orden, slik det er forbudt å strø ut søppel som tiltrekker rotter.

Og folk som trosser dette groteske forbudet, settes inn. Hva skal vi kalle det? ”Cruel and unusual” blir jo bare en sped start. Dette er så horribelt at det burde kunne få håret til å reise seg på hodet til en demon. Arnold Abbott er en moderne martyr, den barmhjertige samaritan som ”korsfestes”. Han blir straffedømt fordi han ville bruke den siste tiden av livet til å hjelpe trengende, ved å være tilgjengelig for dem der de befinner seg. Kanskje er det vanskelig for makthaverne å se en privatperson gjøre det de innerst inne vet er deres egen plikt, rett for øynene på folk?

Tydeligere enn dette kan man ikke demonstrere at begreper som solidaritet og nestekjærlighet er i ferd med å forsvinne fra den offentlige samtalen. Og det vil neppe ta overveldende lang tid før det blir fremmet forslag om å innføre slike lover her til lands også, i forlengelsen av tiggerforbudet som nå er blitt en realitet i Arendal.
Med tanke på den tilstundende høytid, kan vi dessuten gruble over hvordan vi skal forholde oss til en suspekt figur som julenissen. Han driver jo strengt tatt med Abbott-virksomhet i stor stil og gir bort gaver også til fattige barn – ikke bare til rike, slik man åpenbart bør.

Fra enkelte hold er det blitt snakket om såkalt ”kapitalisme med menneskelig ansikt”, som blant annet dreier seg om å bruke smuler av de store selskapenes enorme profitt til å hjelpe verdens nødlidende. Det private initiativ – som kapitalismens tilhengere ellers er så begeistret for – skal visst likevel ikke oppmuntres, slik den nye loven i Fort Lauderdale ettertrykkelig understreker. I siste instans gir loven et klart hint om at veldedighet helst skal være statsdirigert. Var det ikke Fabian Stang som uttalte at ”vi privatiserer alt som kan privatiseres”? Han og resten av høyresiden burde isåfall være blant de fremste motstanderne av en lov som denne.

Det er viktig å fokusere på det prinsipielle her. Dette er ikke bare en ny fantestrek fra statens side, men et vannskille. Man kriminaliserer nå frivillig innsats og medfølelse med de ulykkeligste blant oss. Ja, man kriminaliserer vanlig anstendighet. Det dreier seg ikke lenger kun om forsømmelser fra styresmaktenes side, men om aktivt å motarbeide at underernærte får mat, ved å true folk som vil bistå dem. Det er grunnleggende inhumant og gir destruktive signaler.

Se godt på bildet. Her blir en snill, eldgammel mann ført bort av politifolk i kokkejakken sin. Abbott sa selv bedrøvet til pressen: ”De ba meg slippe tallerkenen, som om det var et farlig våpen jeg holdt.”
Selv om dette fotografiet(på toppen av innlegget) er ublodig, er det likevel et av de mest uhyggelige bilder vi noensinne har sett.

* Map of Florida highlighting Fort Lauderdale

Link til originalinnlegget på Facebook.

By

     

     

        


Tags: , , ,

........

ToppBlogg - toppliste for bloggereBlogglistenhits