Annonse

Annonse

Leonard Cohen, Dance me... To the end of lovePakistan, et land forlatt av “Gud”, og fordømt av menneskerettighetsorganisasjoner verden overFebruary 2, 2015   ·   0 Comments


* Et avstumpet samfunn: Farzana Iqbal ble brutalt steinet til døde for å ha giftet seg med mannen hun elsket. Årlig blir nærmere 1000 pakistanske kvinner æresdrept av sine nærmeste.

Pakistan er en uavhengig stat i Sør-Asia, og ligger i et krysningspunkt for de strategisk viktige regionene Sør-Asia, Sentral-Asia og Vest-Asia. Med sin befolkning på mer enn 180 millioner innbyggere, er Pakistan det sjette mest befolkede landet i verden. Landet er tradisjonalistisk. I den forstand at det bygger sine verdier på gamle tradisjoner overlevert fra fra til sønn. Likeså er landet Islamsk, noe som preger både straffelovgivningn, og i forhold til kvinners rettighet, eller manglende som sådan.

Pakistan er en relativt ny statsdannelse. For landet ble i 1947 separert fra den britiske kolonien India, til en selvstendig muslimsk stat, takket være Quaid-E-Azam Muhammad Ali Jinnah. Landet er delt opp i fire provinser: Punjab, Sind, Balutsjistan og Khyber Pakhtunkhwa.

Det mørke baksidene.

Etter at Pakistan ble en uavhengig stat, har landets historie vært preget av militærstyre, politisk ustabilitet og stadige konflikter med nabolandet India. Landet møter fortsatt utfordrende problemer som terrorisme, fattigdom, analfabetisme og korrupsjon. Likeså er kvinnenes situasjon i Pakistan ille. Og det seksuelle misbruket av barn og unge er stort.

Klikk her for å lese følgende sak: “Br. dokumentar. På busstasjonen i Peshawar skjer det som skjer over heile Pakistan. Unge gutar blir utnytta og mishandla av vaksne menn. I ei undersøking svarte 95 prosent av sjåførane at å ha sex med smågutar, var det dei helst dreiv med i pausane sine.”

Pakistan, et land forlatt av Gud, og fordømt av menneskerettighetsorganisasjoner verden over.

Voldtekt, tvangsekteskap, æresdrap og vold i hjemmet er hverdagskost for mange kvinner i Pakistan, men volden blir ignorert og oversett. Det sier den prisbelønte advokaten og menneskerettighetsaktivisten Asma Jahangir. Og her har vestlige land en jobb å gjøre. For en skal ikke så inderlig vel finne seg i den urett som ikke rammer en selv. Norge som nasjon må stille langt sterkere krav til Pakistan, før man gir bistand, og samhandler med landets myndigheter.

Blasfemilovgivninger i Pakistan, er landets nasjonale skam.


* Drept for å stille spørsmål ved landets Blasfemilovgivning: Minoritetsminister Shahbaz Bhatti ble begravet i hjembyen Khushpur

BLASFEMILOVEN er også blitt kritisert innad i Pakistan. Men det kan være ekstremt farlig. Det mest kjente eksempel til nå, er drapet på guvernør Salman Taseer i fjor. Han ble skutt av sin egen livvakt etter at han offentlig hadde tatt avstand fra blasfemiloven. Hva mer er, livvakten er nå ansett mer som en helt enn den forbryteren han vitterlig er, av svært mange i Pakistan.

Eksempel på galskapen i Pakistan:

En drøy uke etter at Rimsha ble arrestert har man funnet en annen elleveåring, en kristen gutt, lemlestet og drept. Samuel Yaqoob ble funnet brent til døde. Leppene, nesen og magen var skåret vekk, og politiet undersøker om også han er maltraktert og drept for å ha krenket Koranen, ifølge avisen Indian Express.

Ekstremistene rettferdiggjør sine handlinger ved å vise til religion. De sparer ingen som står i veien for deres middelalderske tolkning av islam. Vi husker enda tragedien da Pakistansk Taliban drepte over 140 elever på en skole i Peshawar. Man sliter altså både med ultrakonservativisme, og ekstrem islamisme i Pakistan.

Kvinner og barns manglende rettsikkerhet i Pakistan


* Opp til 30 prosent av barn og unge i Pakistan utsettes for seksuelle overgrep

Kjønnsbasert vold er fremdeles et alvorlig problem i Pakistan. Kvinner blir systematisk undertrykket, og hver dag er en kamp, sier menneskerettighetsaktivister i Pakistan. Bare kvinner barn og unge i Pakistan risikerer å bli usatt for voldtekt, æresdrap, syreangrep og vold i hjemmet, er stadig økende, og flere og flere pakistanske kvinner blir ofre for tvangsekteskap. Overgrepene i dette patriarkalske og tradisjonalistiske landet, er langt hyppigere og mer omfattende enn det en finner i vestlige land.

Pakistan var med i dannelsen av Den islamske konferanse (det nåværende Organisasjonen for islamsk samarbeid), og er medlemsstat i FN, Samveldet av nasjoner, Next Eleven, SAARC, ECO, D-8 og G20 for utviklingsland. Et fattig land som bygger mye av sine verdier på religionen Islam. En religion som har vært ledende for den kulturelle utviklingen i landet helst siden staten ble etablert i 1947.

Norge og EU protesterer på forholdene for kvinner i Pakistan.

16. juni 2014 sluttet Norge seg til EUs erklæring om vold mot kvinner i Pakistan. The EU is deeply concerned by the wide-spread violence perpetrated against women in Pakistan. The recent tragic death of Farzana Parveen, killed by her family in front of the High Court in Lahore, is a stark reminder of the barbarity of honour killings and raised outrage across Pakistan.

Klikk her for å lese hele EUs erklæring om vold mot kvinner i Pakistan!

Sluttkommentar:

I den vestlige kultursfære har man langt på vei frigjort seg fra tidligere religiøse og kulturelle tvangstrøyer. Føringer som førte til ensretting, og liten personlig frihet. Dette har ført til større humanitet, og ikke minst har individene får større spillerom til selvrealisering. Da på bekostning av tradisjonbundne, og konforme samfunn. Pakistan må med andre ord begynne å gi individet mer frihet.

Og det på bekostning av storfamilie, klan eller kaste. Og en må forsøke å fremelske en mer dynamisk samfunnskultur. For gjøres ikke det, vil Pakistan forsette i tradisjonelle spor. Og forbli et fattig land. Som ikke evner å gir barn og unge verdige oppvekstvilkår. Og man må høyne kvinnenes posisjon i samfunnet. Slik at alle landets innbyggere får realisert seg selv, og bidra til å bedre forholdene i Pakistan.

Klikk her for å lese et relatert innlegg: Patriarkalske og tradisjonalistiske samfunn behandler ofte kvinner verre enn husdyr!

Kilder:

http://www.amnesty.no/aktuelt/flere-nyheter/%C3%B8kende-vold-mot-kvinner-i-pakistan
https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/EU-erklaring-om-vold-mot-kvinner-i-Pakistan/id764692/
http://fokusert.com/?p=42512

By

     

     

        


........

ToppBlogg - toppliste for bloggereBlogglistenhits