Annonse

Annonse

Leonard Cohen, Dance me... To the end of loveSvekkede bostøtteordninger fører til økt fattigdom. Og dårlige boforhold for mennesker med lave inntekterFebruary 24, 2015   ·   2 Comments


* En del uføre må ta til takke med små og nedslitte hybler/leiligheter

Dette innlegget vil se på to ting. 1. Klarer Norges som nasjon å bære velferden? 2. Og svekkelsen av bostøtteordningene, både den statlige og den kommunale.

1. Først litt om uførhet, og om yrkesdeltakelse sett i et globalt perspektiv.

Uføre er ikke så mange som en kunne tro, etter stort fokus på bevarelse og videreføring av velferdsstaten det siste året. For Det er riktig at få land har 10–12 prosent uføretrygdede som Norge. Men de som uroer seg kan ikke ha sett på nevneren i brøken. Vi er helt i verdenstoppen på sysselsetting, spesielt blant kvinner.

Da har vi selvsagt også en større befolkning som er «i risikosonen» for uføretrygd. Men vi sammenlignes altså med land der langt færre kvinner er i arbeid. I Norge har vi altså en høyere andel av befolkningen i nevneren, derfor er ikke 10–12 prosent et høyt tall, det er forståelig. Til tross for andelen uføre er vi fortsatt helt i verdenstoppen i sysselsetting.

Norge har allerede nok midler på bok til å klare det fremtidige trygdeutgiftene for dagens befolkning. Dette fordi vi nå har over 6000 milliarder plassert i utenlandske fond. Vi skal heller ikke glemme at på 1980-tallet gikk Norge som nasjon med flere titalls milliarder i underskudd på statsbudsjettene. Uten at noen da mente at vi ikke ville klare å opprettholde velferdsstaten. Så hvorfor våre politikere har et slikt spekulativt fokus i dag, når vi er rikene enn noengang, kan man undre seg over.

Derfor er det svært negativt at trygdeordningene problematiseres i så stor grad bidrar til stigmatisering og beskyldninger. Underliggende holdninger antyder at Nav ikke gjør jobben, arbeidsgivere ikke tar ansvar, legene er for slappe og de som mottar ytelser for late. Det siste er det verste, og bidrar til å stigmatisere de sykeste. De som i størst grad er med på å sverte trygdeordningene er de som i minst grad kan frykte økonomiske problemer hvis ordningene strammes inn.

Oljefondet, som egentlig heter Statens pensjonsfond utland (SPU), har per utgangen av januar 2015 en kapital på over 6650 milliarder kroner. Forvaltning av det som i dag er verdens største nasjonale investeringsfond er lagt til Norges Bank, nærmere bestemt til avdelingen Norges Bank Investment Management (NBIM), og styret i Norges Bank fungerer som styre for virksomheten.

Norge vil mest sannsynlig bli en enda rikere nasjon. Ja, mer velstående enn noen kan tenke seg i dag.


* Når oljefeltene går tomme, har vi store fond i utlandet

2. Mange uføre har så lave trygdesatser, at det trenger bostøtte for å klar å betale husleia.

Selv om endringen av Husbankens bostøtteordninger gjør at de fleste mottakerne får noe mer bostøtte i 2015, vil mottakere i kommunale boliger få noe mindre. Og økningen er marginal, som vil si en liten økning på ca 1000 kr i året. Men økningen i statlig bostøtte vil for de flestes del fort bli spist opp, og forringet, på grunn av den nye uførereformen. Der høyere bruttotrygder, gir mindre bostøtte. Fordi bostøtten beregner ut fra den enkeltes bruttoinntekt.

Og ikke bare den statlige bostøtteordningen i regi av husbanken forringes, nei det gjør også den kommunale bostøtteordningen. Da i det kommuner som har en kommunal variant av bostøtten, gitt til de med svak økonomi. I Oslo har man fjernet den kommunale bostøtten for mennesker som har fått slike tilskudd over mange år. Det har ført til uro og forringet livskvalitet for de berørte. Likeså har Bergen kommune bestemt seg for å senke satsene kommunen gir i bostøtte til mennesker med dårlig økonomi. Også andre kommuner vurdere nå å senke satsene på kommunale bostøtte.

Det sosiale problemene med svekkede bostøtteordninger.

Sett ut fra et sosialt perspektiv. Kunne man tro at Norge gikk baklengs inn i fremtiden. For særlig det høyre utgiftene på å eie eller leie bolig her i landet, har spist opp det meste av velstandsøkning for grupper med dårlig økonomi. Og de må føles bitter for de her i landet, som føler seg dårlig ivaretatt av fellesskapet. Når de bevitner den enorme velstandsøkningen den velfødte norske middelklassen er blitt tilgodesett med det siste tiåret. Mens en selv, kanskje som ufør, har fått forringet sin økonomi.

Norge som nasjon, vil om få år har ei oljeformue på 10 000 milliarder kroner. Og er allerede verdens rikeste land. Men allikevel er det mellom 10 og 15 prosent av befolkning, som ligger under, eller står i fare for å falle under det definerte fattigdoms kriteriene. Dette går også ut over barn. For det finnes over 80 000 barn her i landet som vokser opp i fattige familier. Fattigdom som en enkelt kunne ha fjernet bare ved å omfordele på dagens statsbudsjett, der Norge som nasjon årlig bruker rundt 1500 milliarder.

LES OGSÅ: “Mens Norge som nasjon år for år bli rikere. Blir også mange svake og sårbare grupper fattigere. Årsaken til dette er politikernes uvilje mot å øke det laveste trydesatsene, og lønningene i lavtlønnsyrker.”

Kilder:

http://www.adressa.no/meninger/kronikker/article10680537.ece
http://www.husbanken.no/bostotte/kommune/
http://fokusert.com/?p=43809
http://www.dagbladet.no/2015/01/31/nyheter/innenriks/oljefondet/
norges_bank/ola_borten_moe/37450602/

By

     

     

        


Tags: ,

  • Signe Wiik

    Den kommunale bostøtten forsvant her jeg bor for flere år siden. Nå, etter trygdereformen, er bostøtten ( husbankens ) det eneste som hindrer at jeg må gi opp hjemmet mitt. Over tusen kr. mindre utbetalt pr mnd merkes godt, når det bare såvidt gikk på forhånd.

  • Geir Alsvik

    Trist at det skal være slik i verdens rikeste land. Og man økte bare husbankens bostøtte med 1000 kr sist. Det er ikke mye pr måned

........

ToppBlogg - toppliste for bloggereBlogglistenhits