Annonse

Annonse

Leonard Cohen, Dance me... To the end of loveEiler Macody Lund (Frp), er en kald fisk, vil fjerne den kommunale bostøtten for å spare 15 millioner kroner.February 28, 2015   ·   0 Comments


* Høyre og Frp-representantene som i sitter i byrådet i Bergen

Vi som har en utilitaristisk livssanskuelse. Som bygger på følgens verdisyn. “Det gode er det som gir lykke for flest mulig mennesker”. Er det nesten så en ikke kan tro det, når bedrestilte politikere ønsker å fjerne goder for økonomisk svakeststilte her i landet.

I dag melder NRK.no om følgende sak:Byrådet i Bergen foreslår å fjerne den kommunale bostøtten for å spare 15 millioner kroner. Byrådet tar med det pengestøtten fra 1017 husstander, for at kommunen skal få kontroll med en kostnad som har løpt løpsk de siste årene.

Siden 2005 har tallet på mottakere økt med over tusen husstander. Dette vil gå ut over dem som har et lite armslag i økonomien sin, sånn at de ikke har vært avhengig av annen sosialhjelp. Det er helt tragisk at dette blir tatt vekk, sier Oddny Miljeteig i SV.

Dette er enda et eksempel på at velstående politikere mangler empati med mennesker med dårlig økonomi. For her fjerner en et gode som ca 1000 husstander i Bergen har nytt godt av i lang tid. Bostøtte som enkelte har behov for, på grunn av radikale økninger i boutgiftene i våre storbyer det siste tiåret. Tydelig at det er stor avstand mellom den politiske elite i Bergen, som består av byrådsmedlemmer fra Høyre og FrP, og de som har en trang økonomisk hverdag.

Nå er enda ikke denne innstrammingen vedtatt. Og foreløpig kun et forslag om forringelse av økonomien til svakstilte som sosialbyråd Eiler Macody Lund (Frp) vil skal bli gjeldende allerede inneværende år. Jeg vil anta at Eiler Macody Lund og resten av bystyret i Bergen, aldri selv har vært avhengig av støtte fra det offentlige for å få dekke boutgifter. Noe som åpenbart gjør en noe ufølsom for den problematikken. Og hvor empatiløst er det ikke, å frata svakstilte grupper et gode de har hatt nytte av i mange år?


* Høyre og FrP-styrte kommuner, fører til at enda flere barnefamilier blir fattige

Om innsparingstiltaket blir vedtatt av Bergen kommunen, regner de med at flere vil trenge sosialhjelp som følge av endringen, slik at den reelle innsparingen bare blir på åtte millioner. En av innvendingene mot dette angrepet på fattige familier og enkeltpersoner er at om byrådet vedtar innstramningen, vil lagt flere bli sosialhjelpsmottakere, Noe man kan beskrive som et strafferegime mot de fattige i byen. Utrolig at man i det hele tatt tenker i denne retningen, med tanke på det radikale økningen i boutgifter vi har hatt her i landet det siste årene.

Hvilke primærbehov er det viktig at man ikke skjærer ned på?

1. Støtte til boutgifter.

2. Støtte til mat, lege, klær og medisiner.

3. Støtte til nødvendige utgifter i forbindelse med sykdom, og støtte som gjør det mulig å delta i sosiale sammenhenger. Da for å unngå at man isolerer seg.

* Disse viktige primærbehovene bør man ikke kutte i, når man skal sy sammen kommune og statsbudsjetter. For det rammer svært sårbare og svakstilte grupper.

Kan man få stoppet dette usosiale innsparingsforslaget? Byrådets samarbeidsparti KrF har ikke bestemt seg for hva de syns. KrF er opptatt av å skjerme de svakeste, og vi vil se nærmere på hvordan ordningen slår ut før vi tar stilling til dette, sier gruppeleder Marita Moltu. Her må virkelig KrF avvise forslaget. For gjør de ikke det, har de null troverdighet i kampen mot fattigdom. Et fokus man bør ha for å få ledet flere inn i samfunnsvarmen, er styrking av velferdsgoder for de gruppene her i landet som sliter med dårlig økonomi, og ikke enda flere innstramningsforslag som rammer svake grupper.

Kilder:

http://www.nrk.no/hordaland/foreslar-a-sende-flere-bergensere-pa-sosialstotte-1.12234048

By

     

     

        


Tags: , ,

........

ToppBlogg - toppliste for bloggereBlogglistenhits