Annonse

Annonse

Leonard Cohen, Dance me... To the end of loveSolveig Staal har anmeldt Vepsen og John Færseth for ærekrenkelser og truslerMarch 5, 2015   ·   3 Comments


* Will the killer bee lose it’s sting?

I dagens mediasituasjon. Med Internett og sosiale medier. Kan det være en risikosport å være en engasjert og aktiv samfunnsdebattant. Dette rammet Solveig Staal. Etter at hun stilt opp i et brobyggingsprosjekt, der man ønsket å vise den norske befolkningen at man slo ring om den muslimske minoriteten her i landet.

Men det dukket opp medieaktører som åpenbart ønsket å torpedere denne eventen “Solidaritesring for muslimer”.

I etterkant av den vellykkede markeringen ved den jødiske synagogen i Oslo. Der muslimer slo ring rundt synagogen for å vise at de solidariserte seg med jødene her i landet – i etterkant av to voldsepisoder, henholdsvis en i Paris, og en i Danmark, der flere jøder ble drept av radikale islamister. Ønsket en gruppe entusiaster å dra i gang et lignende initiativ, der der man slo ring rundt landets muslimer. Da under følgende parole – “Solidaritesring for muslimer”.

Men dette ble raskt forsøkt torpedert av flere medieaktører. Først ute var det Islamfientlige nettstedet rights.no. Og som ventet, begynte skribenter hos HRS å angripe eventen, og initiativtakerne bak. Man dro blant annet frem at imamen i moskeen man skulle så ring rundt, var antisemitt. Dette ble tilbakevist som irrelevant av initiativtakerne bak solidaristetsringen. Fordi man kun hadde valgt en moské som metafor og symbol for støtte til alle norske muslimer. Og alle initiativtakerne tok sterk avstand fra uttalelsene til Imamen. Man hadde også kommet så langt i planlegging av markeringen, at det var vanskelig å flytte arrangementet til en annen moské.

Men så fattet nettstedet Vepsen, som jobber mot ekstreme holdninger og meninger interesse for saken. Og det hele eskalerte i mediene. For etter at Vepsen fattet interesser for eventen, ballet det hele på seg, og Vårt Land og VG kastet seg på heksejakten mot Solveig Staal.

Følgende innvendinger kan rettes mot Vepsens mediedekning av eventen “Solidaritesring for muslimer”!

* Det er svært presseetisk betenkelig å navngi mennesker på nett, eller i papirmedier. Da slikt kan gå ut over menneskers jobbmuligheter. Og slikt er særlig betenkelig når det ikke er snakk om alvorlige kriminelle forhold.

* Om man kontakter noen man ønsker å omtale offentlig. Er det vanlig, og ikke minst etisk riktig, å ta med den omskrevens tilsvar i artikkelen der de eksponeres på negativt vis.

* Mediene plikter å forsøke å forstå konteksten uttalelser og annet er kommet i. Særlig er dette viktig i sosiale medier der det finnens mange ulike debattkulturer. Staal har vært aktiv Palestina-aktivist i engelskspråklige nettverk, der både jøder og palestinere har vært engasjert. Dette burde Vepsen ha satt seg mer inn i før det valgte å plassere Stall i en offentlig gapestokk.

* Vepsens skribent, gjorde via sin FB-side andre oppmerksom på Staals tilstedeværelse på FB. Da han linket direkte til hennes FB-profil. Dette kan, og ble oppfattet som truende.

* Omtaler en personer i offentligheten, da særlig i større medier. Fordrer det stor grad av omtanke for den som omskrives. Da i den forstand at man må forsøke å forstå, og sette seg inn i personens agenda. Likeså må man være veldig forsiktig med å gå ut med fullt navn på personer med liten medietrening. Særlig personer som ikke kjenner den norske offentlige debatten i særlig grad.

* Om mediene mistenker noen for ikke fullt ut å forstå den norske medievirkeligheten. Bør det anonymisere den de omtaler, eller la være å eksponere personer. Ut fra prinsippet om å “beskytte folk mot seg selv.”

Vepsen og John Færseth er nå anmeldt av Solveig Staal.

Da for ærekrenkelser- eller injuriebestemmelsene om man vil, der man mener viser til straffelovens §§ 246 og 247, som setter forbud mot å publisere usanne opplysninger som er egnet til å skade personers omdømme. Bakgrunnen for anmeldelsen er at alvorlige beskyldninger har ført til at Staal blir stemplet som antisemitt og Holocust-benekter, noe som i ytterste konsekvenser vil gå ut over Staal og hennes datter. Da fordi det er linket direkte til hennes FB-profil. Noe som av Staal føltes som skremmende, og en indirekte trussel.

Vepsens tilsvar på kritikk for å ha viklet negativt på Solidarietsringen er som følger:

De siste par dagene har Vepsen fått kritikk fordi vi avslørte at en av initiativtakerne til solidaritetsringen rundt en moské i Oslo har publisert jødefiendtlig og holocaustfornektende materiale.”

Her kan man ikke si seg annet enn helt enig med Vepsen. Men da er det viktig å fokusere på virkelige jødehatere, og Holocaust-benektere. Og ikke på engasjerte mennesker det er liten grunn til å tro har slike meninger.

Og her kan saken til Vepsen leses i sin helhet:


* Solveig Staal føler seg truet, og er fortvilt over det hun føler som urettvise beskyldninger fra Vepsen

By

     

     

        


 • Morten Håland

  “Her kan man ikke si seg annet enn helt enig med Vepsen. Men da er det viktig å fokusere på virkelige jødehatere, og Holocaust-benektere.”

  Litt gravid…..

 • Geir Alsvik

  Staal har mange jøder som venner. Og de anser henne verken som antisemitt eller Holocaust-benekter. Og siden hun heller ikke har brutt noen lover. Blir det galt å omtale henne med fullt navn slik Vepsen startet med.

 • snabeltann

  Du promoterer jødehat og beskytter antisemitter, og embedder Leonard Cohen i sidebaren på “blogen” din.
  Forså det den som kan…

........

ToppBlogg - toppliste for bloggereBlogglistenhits