Annonse

Annonse

Leonard Cohen, Dance me... To the end of loveRegjeringen kan leve godt med at uføre taper 500 kr pr. mnd. i uføretrygd, mens de gir milliarder til de rikeApril 12, 2015   ·   3 Comments


* Uførereformen innebærer at fire av ti uføre taper på reformen – men regjeringen tar ikke det så tungt

NHO har i årevis argumentert ivrig for lavere formuesskatt. Og de ble bønnhørt da den høyreorienterte regjering Solberg så dagens lys – etter å ha vunnet stortingsvalget i 2013. Dette samtidig som de med dårlig økonomi – ble enda fattigere etter at regjeringen lanserte uførereformen i 2015.

Under en debatt i debatt i Stortinget kom statsråden med en totalt empatisløs uttalelse om uførereformen. Ja, Eriksson mente at en reduksjon i inntektene på 500 kroner i måneden, er noe uføre bør klare å takle uten store problemer.

For mange kom dårligere ut av uførereformen, noe Laila Sandbekk i ULO(Uføres Landsorganisasjon) kan si følgende om. “Uføre med de laveste utbetalingene tåler ikke å få 500 kroner mindre å rutte med. For mange økte både husleie og andre utgifter med mer enn det i fjor, og de har i utgangspunktet svært lite å rutte med.

De nye beregningene fra Skattedirektoratet viser blant annet følgende:

* 49.462 uføre vil få inntil 2.000 kroner mindre i året etter skatt.
* 18.932 uføre får en inntektsnedgang på mellom 2.000 og 3.999 kroner.
* 14.468 uføre får en inntektsnedgang på mellom 4.000 og 5.999 kroner.
* «I underkant av 30.000 personer» vil tape mer enn 6.000 kroner, men det vil delvis bli kompensert for ved en
overgangsordning som løper fram til 2018.
* 14.345 uføre som ikke omfattes av denne ordningen, vil tape fra 6.000 til mer enn 24.000 kroner hver.

Politikerne har selv har kunnet nyte godt store lønnsøkninger det siste årene.

Den politiske elite hadde følgende lønnsbetingelser i fjor – fra 1.mai i år tjente statsministeren 1.519.700 kroner, og statsrådenes årslønn ble på 1.234.100 kroner, mens stortingsrepresentantenes godtgjørelse løftes til 865.100 kroner i året.

Våre politikere har det siste årene fått økt sine lønngodtgjørelser mer enn gjennomsnittet i resten av befolkning. Dette har skapt større avstand mellom de som styrer, og de som blir styrt. Og særlig blir det kvalmt når mennesker som statsråd Eriksson – som selv har rundt 100 000 i månedslønn, uttaler at uføre bare må finne seg i å gå ned i inntekt.

Regjeringen gir, og har gitt store skatteletter til de rikeste.


* Velstående nordmenn har fått flere millioner i skattelette av den blå/blå regjeringen

De fire borgerlige partiene ønsker å senke satsen på formuesskatten fra dagens nivå på 1 prosent til 0,85 prosent. Selv om Frp i utgangspunktet ønsket at den skulle kuttes til 0,75, var Siv Jensen likevel fornøyd da hun var på vei inn til partiets gruppemøte fredag morgen. Jeg mener vi har klart å ivareta alle de viktigste profilsakene som lå i budsjettet fra før, sier Siv Jensen til NTB.

Og uføre kan fortelle at de med det laveste utbetalingene ikke tåler å få 500 kroner mindre å rutte med. For mange økte både husleie og andre utgifter med mer enn det i fjor. Dette ser det ut som uempatiske politikere ikke har fått med seg, eller ikke evner å ta innover seg. Mens våre velfødte politiker samtidig med raus hånd, deler ut milliarder i skattelette til de aller rikeste blant oss. Noe som skaper enda større klasseforskjeller, og som i realiteten river grunnen under et solidarisk samfunnssystem.

En nylig framlagt OECD-rapport anbefaler økt skatt til de rike og tiltak for utjevning. Dette har åpenbart gått Erna Solberg og Siv Jensen hus forbi. For til høsten vil den blå/blå regjeringen legge frem enda et statsbudsjett der de aller rikeste blant oss får flere milliarder i skattelette. Og da ser regjeringen helt bort fra at kamp mot store og økende forskjeller er avgjørende for en sterk og bærekraftig vekst i økonomien, noe OECD’s generalsekretær Angel Gurría nylig understreket da han la fram en ny rapport i London, ifølge avisa The Guardian.

Angel Gurría hevder at veksten i Storbritannias økonomi ville vært 20 prosent større hvis kløfta mellom fattige og rike ikke hadde vokst slik den har gjort siden 1980-tallet. Ut fra det kan vi si at regjeringen Solberg fører en gammel og velprøvd, og “ikke fungerende” økonomisk politikk – nyliberalisme. En økonomisk modell som kun fører til økt fattigdom, og at noen få blir veldig rike. Og samfunn med store økonomiske forskjeller, fører ofte også til økte sosiale spenninger. Der noen få har mer en de kan forbruke, mens svakerestilte grupper må leve på svært små inntekter.

Kilder:

http://www.dagsavisen.no/innenriks/127-000-uf%C3%B8retapere-1.349485
http://e24.no/privat/127-000-ufoere-taper-paa-reform/23431136
https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Representantene
/Okonomiske-rettigheter/
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2011/10/21/dette-tjente-statsradene
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/statsbudsjettet-2015/de-borgerlige-
partiene-enige-om-nytt-statsbudsjett/a/23340680/
http://www.dagbladet.no/2014/12/09/nyheter/okonomi/oecd/innenriks
/utenriks/36645032/

By

     

     

        


Tags: , ,

  • Svein Tore Pedersen

    Disse menneskenne må ha fått for lite kjærlighet som barn, siden de ikke lengere har empatiske evner.

  • Geir Alsvik

    Ja man skulle tro det 🙂

  • Snevert

    Han skulle ha blitt satt på gata selv o opplevd hva det vil si å måtte søke om rettferdigjørelse for hver krone han skulle måtte motta.(p.s. det hjelper ikke å ha blodige gnagsår etter utgåtte sko!)

........

ToppBlogg - toppliste for bloggereBlogglistenhits