Annonse

Annonse

Leonard Cohen, Dance me... To the end of loveDe blå/blå driver et skittent spill med de uføres økonomiMay 9, 2015   ·   0 Comments


* Robert Eriksson driver et kynisk spill med de uføres økonomi

Arbeidsministeren, Robert Eriksson (Frp) opplyser lørdag at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett vil foreslå å gi mellom 10.000 og 15.000 flere uføre skattefradrag. Her forsøker man å gi litt, for å unngå å hjelpe de mange som har tapt mellom 500 og 4000 kr pr. mnd på grunn av uførereformen som ble innført i år.

Skattedirektoratet som viser at om lag 127.000 personer vil få en nedgang i inntekt etter skatt etter omleggingen. Det var høyere tall enn det som lå til grunn i statsbudsjettet, ifølge Eriksson. Og regjerings hjelpeløse og puslete forslag for å hjelpe de uføre som er kommet dårlig ut er som følger: “Konkret vil regjeringen i det reviderte budsjettet foreslå å utvide overgangsordningen ved å redusere grensen for nedgang i inntekt for dem som omfattes, fra 6.000 til 4.000 kroner.”

De gruppene som har fått forringet sin økonomi på grunn av uførereformen er: “Gifte uføre med gjeld som fordeler alle fradrag på ikke-ufør ektefelle, graderte uføre med uføregrad under 100 prosent, uføre med lav uførepensjon og litt arbeidsinntekt og uføre med høy uførepensjon som også mottar høy tjenestepensjon, er blant gruppene“, ifølge Eriksson.”


* Den blå/blå regjeringen er knipen med pengene til de uføre

Dette er et forsøk fra Eriksson’s side på å dempe kritikken fra de uføre. Man gir visse innrømmelser – bitte små, som i realiteten ikke betyr så mye i kroner og ører for de det gjelder. Og for de av oss som kjenner det fleste det politiske avledningsmanøvrene og tyv-triksa. Fremstår den lille korrigeringen av hvem som kommer inn under den 3-årig gjeldsordning, som et forsøk på å komme best mulig ut av valget til høsten. Man var åpenbart redd for at regjeringspartiene skulle miste stemmer under kommunevalget til høsten.

Fra før er følgende om de mange uføres forringelse av sin økonomi – i anledning uførereformen som trådde i kraft 2015 kjent.

Bente Stein Mathisen, medlem av Stortingets arbeids- og sosialkomité, mener saken er altfor kompleks til at Høyre kan gå inn for en varig kompensasjonsordning nå.

Høyre vil ha full oversikt over alle konsekvenser for å kunne sette inn eventuelle treffsikre tiltak. Det som gjelder den ene, gjelder ikke nødvendigvis for andre, og situasjonen for den enkelte uføre er også avhengig av husstandens samlede inntekt, påpeker Mathisen. Det er vel en måte å si at man ikke vil gjøren noe på.

For det som kjenner politikkens mer kyniske sider. Er dette en subtil måte å signalisere at en overhode ikke akter å gjøre noen ting. Regjeringen vil muligens ende ut med å flikke på noen småting vedrørende uførereformen. Litt slik for syns skyld. Uten å ville hjelpe det store flertallet som fikk forringet sin økonomi i anledning lanseringen av uførereformen i 2015. For det er nok helt andre grupper – de velstående. Som vil tjene på den blå/blå regjeringens prioriteringer, og ny-liberalistiske politikk.

By

     

     

        


........

ToppBlogg - toppliste for bloggereBlogglistenhits