Annonse

Annonse

Leonard Cohen, Dance me... To the end of loveTøffere tider for arbeidsinnvandrerne kan føre til flere fattige i Norge, og uføre sliterMay 16, 2015   ·   0 Comments


* Mange norske arbeidsgivere foretrekker lite kravstore og sprek arbeidskraft fra EU-landene

EØS-avtalen er ikke til fordel for Norge som nasjon. For den åpner hele det norske arbeidsmarkedet for alle EU-borgerne – som vil si flere hundretusen individer. Og forsetter arbeidsinnvandringen fra EU-landene vil det utradere store deler av den norske arbeiderklassen.

En side av saken:Erfaringen er at det er arbeidsinnvandrere som ryker først når jobbmarkedet blir tøffere, forteller innenlandsleder i Caritas Norge, Alexander Golding. Da må de finne andre måter å holde hodet over vannet på, sier han. NRK fortalte i dag tidlig om Adecco Norge og Norsk Industri som varsler at innleide polakker mister, eller står i fare for å miste jobbene sine på grunn av en svakere norsk økonomi“.

En annen side av samme tematikk:Fra 1. januar endres uførepensjonen om til uføretrygd. Da forsvinner reglene som gjør det vanskelig for uføre å jobbe mer. Det betyr at uføre fra nyttår kan tjene så mye de har mulighet til, uten at de mister retten til uføretrygden. Når uføre jobber ved siden av justeres uføretrygden ned i takt med hvor mye man tjener. Den justeres kun ned med en viss andel, slik at det alltid vil lønne seg å jobbe ved siden av, sier fungerende ytelsesdirektør i Nav, Magne Fladby“.


* Det er en stor belastning å være fattige i et rikt land som Norge, man føler seg utenfor, og isolert

Men de uføre stiller bakerst i køen når jobber skal besettes. Hedda Abel, sier til NRK, at hun har søkt 30 jobber det siste året, uten å lykkes. Arbeidsgiverne hun har vært i kontakt med, sier det samme – de tør ikke ansette en person som ikke har vært i arbeid på 20 år. Dette betyr at mange uføre ikke vil komme i jobb, selv om de ønsker det. Arbeidsgivere ansetter heller lite kravstore og friske svensker, spanske, tyskere eller polakker. Så for uføre og norske arbeidere er EØS-avtalen en negativ faktor.

11.400 personer mellom 18 og 29 år mottar uføretrygd (tall per 30. september 2014). Mange av disse kan se for seg et liv uten mulighet for yrkesdeltakelse. Fordi norske arbeidsgivere ikke er villige til å gi dem en sjanse.

Strammere arbeidsmarked: Blant unge uføre er det derimot unge menn som er i flertall. Sånn sett kan det høres ut som to forskjellige historier, men det er ingen tvil om at samfunnet har endret seg. Arbeidslivet effektiviseres, og en del har vanskelig for å finne seg til rette. Flere og flere jobber krever en utdanning.

Nav-direktør Joakim Lystad mener det er to mulige årsaker til at flere unge uføre sliter psykisk. Mulige forklaringer på veksten er at psykiske lidelser er blitt mer akseptert som diagnose, og at arbeidsmarkedet har blitt strammere for dem som sliter psykisk.

NB: Skam gjør at fattige kommer i en låst situasjon i synet på seg selv. De kommer seg ikke videre. Skam handler om hvordan vi forstår oss selv. Vi kan ikke unnslippe fra skammen, sier professor Walker. Skammen påvirker vår helse,velferd, rehabilitering og vår handlekraft.

Klikk her for å lese: Hun er bare 32 år. Har restarbeidsevne, og er en ressurs. Men får ikke jobb

Kilder:

http://www.nrk.no/norge/frykter-flere-fattige-arbeidsinnvandrere-
som-folge-av-nedturen-i-norsk-okonomi-1.12356844
http://www.nrk.no/vestfold/vanskelig-for-ufore-a-finne-jobb-1.12253747

By

     

     

        


........

ToppBlogg - toppliste for bloggereBlogglistenhits