Annonse

Annonse

Leonard Cohen, Dance me... To the end of loveInger Marie Lehmann kastes ut av boligens sin av Vestby kommune, leiligheten skal istedenfor brukes av flyktningerMay 20, 2015   ·   0 Comments


* Inger Marie Lehmann og Erik Lehmann er skuffet over utkastelsen

Kyniske stortings og kommunale politikere gjør ikke stort for å avhjelpe bostedmangelen her i landet. De har overlatt det meste til det private boligmarkedet. Noe som har ført til kraftige økinger i boligpriser, og på utleieboliger det siste tiåret.

Og når kommunene sier opp leieavtaler med vanskeligstilte – bosatt i kommunale boliger. Synes det hele å fremstå som et skittent spill. Der svake grupper settes opp mot hverandre, og der noen blir sittende igjen med Svarteper – som vil si i en vanskelig og tidvis uutholdelig situasjon.

I korthet er følgende grunnen tar at Inger Marie Lehmann kastes ut av sin kommunale bolig av Vestby kommune:

I 18 år har hun bodd i leiligheten hun har leid av Vestby kommune i Skades vei. Kommunen har leid flere leiligheter i samme gate som igjen har vært utleid som kommunale boliger.

Nylig fikk kommunen muligheten til å kjøpe to av leilighetene og i den forbindelse fikk Lehmann et brev fra kommunen om at hun nå må ut. I brevet fra kommunen står det følgende:

«I desember 2014 ble Skades vei XX (husnummer tatt bort, red. anm.) kjøpt av midler, vedtatt av kommunestyret, avsatt til formål for å bosette flyktninger. Dette innebærer at leiligheten utelukkende skal være til det formål.»

Vestby kommune har gitt Lehmann tilbud om plass i boligene i Speiderveien.

Dette er boliger for pleietrengende og mor er fortsatt i stand til å ta vare på seg selv. Det er helt sikkert andre som har mer bruk for den plassen, sier sønnen Erik Lehmann til Vestby Avis. Med andre ord her har man tatt en avgjørelse uten å lytte til ønskene til Inger, og hennes familien.

Men for Inger selv er det vanskelig å forestille seg et liv på «omsorgen» hvor hun selv jobber som frivillig i ei årrekke. Det føles som om kommunene har definerte henne fra å være frisk og oppegående, til å være pleietrengende, litt slik ut av natta – uten å rådføre seg med Lehmann. Dette tyder på at kommunen har liten respekt for eldre og deres behov for stabile og trygge boforhold.


* På Vestby rådhus sitter et knippe kyniske kommunebyråkrater og politikere

Inger Marie Lehmann føler seg sviktet av kommunen og mener at de ikke følger godt nok opp i forhold til eldre som klarer seg selv. Inger synes det er vondt å ta innover seg at et menneskes liv skal bety så lite.

Jeg har alltid betalt husleie og strøm punktlig og har aldri hatt noen sånne problemer. Og jeg har aldri bedt om noe på de årene jeg har bodd her. Men når kommunen ikke har noe annet tilbud så må en jo bare takke ja. Hvis ikke så har jeg ikke noe sted å bo, forklarer Inger Marie.

Inger Marie gruer seg til å måtte flytte. Hun tenker på sommerdagene hvor hun har hygget seg i nabolaget med venner og bekjente og tryggheten av å vite at om det skulle skje noe så er det mange i nabolaget som kan trå til og hjelpe. Jeg tør nesten ikke tenke på hvordan det skal bli. Det blir to forskjellige verdener. Jeg hadde håpet å kunne bli boende her til den dagen hvor jeg faktisk trenger hjelp, sier Inger Marie Lehmann.

Eiendomssjef Janneche Wold i Vestby kommune kommer med “god dag mann økseskaft” argumentasjon når hun skal forsøke å begrunne hvorfor kommunen vil kaste ut Inger Marie, og heller bruke hennes leilighet til å bosette flyktninger. Det snakk om at leiligheten Inger Marie bebodde/bebor i utgangspunktet var tenkt som midlertidig bolig, og ikke noe en skulle bo permanent i.

Dette er bare tomt politiker snakk – som vil si vage og lite troverdig begrunnelser – som rammet ei eldre dame på 77 år. Særlig når vi vet at at Inger har bodd i leiligheten i 18 år. Og har en normal folksskikk og evne til empatisk tenkning. Vil de fleste forstå at denne utkastelsen kun vil skape unødig uro og frykt for fremtiden hos 77-åringen Inger Marie Lehmann.

Så Eiendomssjef Janneche Wold i Vestby kommune kan for min del ta rake vegen rett i skammekroken. For dette var ufølsomt, og lite respektfylt i forhold til Inger Marie.

Kilder:

http://www.moss-avis.no/77__ring_kastes_ut_av_leiligheten-5-67-22166.html

By

     

     

        


........

ToppBlogg - toppliste for bloggereBlogglistenhits