Annonse

Annonse

Leonard Cohen, Dance me... To the end of loveÅrets trygdeoppgjør – de ser ut som pensjonistene blir sittende igjen med SvartePerMay 23, 2015   ·   0 Comments


* For første gang på lenge mister landets pensjonister kjøpekraft etter årets trygdeoppgjør

Det økonomiske gapet mellom de rikeste og de fattigste øker. Dette hemmer veksten og hindrer likestilling, ifølge en ny rapport fra OECD. Dette har overhode ikke vår politiske elite, i kraft av stortingspolitikerne, tatt innover seg i anledning årets trygdeoppgjør.

Årets «lønnsoppgjør» for landets pensjonister ble en nedtur for dem som har trodd de skulle få relativt mer å rutte med. Det arbeids- og sosialminister Robert Eriksson la på bordet i dag, medfører en nedgang i kjøpekraften. Dette fordi vi har et system der man ikke regulerer trygden opp i takt med lønnstigningen i arbeidslivet. For slik tallene ser ut nå, der prisene vil stige med 2,1 prosent og lønningene med 2,7 prosent, får pensjonistene 47 kroner dårligere kjøpekraft i måneden.

Det som er det aller verste ved etter oppgjøret er at landets 52 000 minstepensjoner vil miste ytterligere kjøpekraft. En økonomisk svakstilt gruppe der flere har rapportert at de ikke har råd til varm mat hver dag. Her har altså alle partiene, med unntak av SV. Ikke funnet det nødvendig å heve trygdene for de som lever på det aller laveste trygdesatsene. Snakk om manglende emparti med noen av Norges aller fattigste.

En annen gruppe pensjonister – de uføretrygdede, har på grunn av årets uførereform kommet særdeles dårlig ut økonomisk. For tall fra skattedirektoratet viser at om lag 127.000 personer vil få en nedgang i inntekt etter skatt etter omleggingen. Det var høyere tall enn det som lå til grunn i statsbudsjettet, ifølge Eriksson. Og regjerings hjelpeløse og puslete forslag for å hjelpe de uføre som er kommet dårlig ut er som følger: “Konkret vil regjeringen i det reviderte budsjettet foreslå å utvide overgangsordningen ved å redusere grensen for nedgang i inntekt for dem som omfattes, fra 6.000 til 4.000 kroner.”


* Mer penger til milliardærene, men mindre til pensjonistene. Det er tidens politiske melodi kan det synes som

Årets forslag til trygdeoppgjør, det som ser ut til å bli endelig vedtatt av stortinget om noen dager, fikk et resultatet som ble betraktet som så dårlig at flere av de største organisasjonene som deltok i trygdeoppgjøret, at de unnlot å skrive under på protokollen. Det har ikke skjedd før.

FrP har drevet et tarvelig dobbelspill i anledning årets trygdeoppgjør. Som vil si at de har prøvd å ri to hester på samme tid. Noe som ble avslørt av Aftenposten. Og som en trygt kan si førte til at FrP forskrevet seg. For FrP’s strategi under årets trygdeoppgjør var å legge skylden på de andre partiene, mens en ville fremstille seg selv som et parti som ville gi de trygdede høyere prosentvise tillegg. Dette dobbelspillet fremkom fra et internt strateginotat ført i pennen av FrP’s stortingsgruppe, og som Aftenposten fikk tilgang til.

Klikk her for å lese om hele fadesen på aftenposten.no

AP, Høyre, KrF og Venstre synes å støtte forslaget til trygdeoppgjør fra regjeringspartiene FrP Og Høyre. Mens SV vil legge frem et eget forlag for stortinget, der man kompenserer trygdeoppgjøret slik at ingen pensjonister mistet kjøpekraft. Da ut fra tanken om at ingen skal få mindre i trygdetillegg en forutsatt prisstigning. I denne anledning er det kun et parti som fortjener tommel opp – og det er SV. Det andre bør virkelig skamme seg.

Fakta fra selv trygdeoppgjøret:

Årets oppgjør medfører at alderspensjoner som er under utbetaling kun øker med 1,16 prosent fra 1. mai i år.
Ifølge pensjonsreformen skal pensjoner under utbetaling reguleres med lønnsveksten og deretter fratrekkes 0,75 prosent. Når dette skjer samtidig med at årets oppgjør skal korrigere det faktum at pensjonistene i fjorårets oppgjør fikk «for mye» fordi man overvurderte lønnsveksten i fjor, blir resultatet magert.

Minstepensjonistene får en prosentvis større økning: på 1,92 prosent før levealdersjustering. Pensjonen til en enslig minstepensjonist øker med 2465 kroner i året – eller 205 kroner måneden fra 1. mai i fjor .

By

     

     

        


........

ToppBlogg - toppliste for bloggereBlogglistenhits