Annonse

Annonse

Leonard Cohen, Dance me... To the end of loveRegjeringens sosialpolitikk øker antallet fattige her i landet. Politikere med GULLPENSJON, bryr seg knapt om vanlige folkMay 29, 2015   ·   0 Comments


* En skam at over 80 tusen norske barn må vokse opp i fattige familier

Det kan se ut som partiene på stortinget for lengst har gitt opp å bekjempe fattigdommen her i landet. Fattigdom som fører til at mange lever trange, og vanskelige liv. Der man istedet for å kunne glede seg over livet – blir liggende søvnløs om nettene å bekymre seg over hvordan man skal klare å betale påløpte regninger. Og slik er det for alt mange her i landet, på tross av at Norge er verdens rikeste land – med over 7000 milliarder plasser i oljefond.

En ting som har ført til økt fattigdom blant lavinnteksgrupper her i landet er at 14 000 uføretrygdete nordmenn taper stort på regjeringens omlegging av uføretrygden. Dette viser nye beregninger som fremkommer i en artikkel om tematikken på vg.no. Her ser man med all mulig tydelighet hvor ufølsomme stortingspolitikerne – som selv kvalifiserer til GULLPENSJON etter kun 12 år på stortinget, er i forhold til de med lave trygder og inntekter.

Sitat VG:Før helgen leverte Eriksson et svar på et skriftlig spørsmål fra SVs Kirsti Bergstø om uførereformen som ble innført fra nyttår. I svar gir Eriksson en oversikt over inntektsnivået til de 14 260 personene som får redusert nettoinntekt med mer enn 6000 kroner i året, uten å få dette kompensert av regjeringens treårige overgangsordning. Den viser at over 500 uføre med inntekt på mellom 100 000 og 200 000 i året rammes av et slikt kutt. Og over 4000 uføre med inntekt på mellom 200 000 og 300 000 opplever det samme.

Våre stortingpolitikere har et merkelig, eller suspekt forhold til bekjempelse av fattigdom i verdens rikeste land. For man kan ikke tolke politikernes vedtak og sosialpolitikk på annen måte, enn at man ønsker å videreføre en politikk, som kun vil føre til økt fattigdom her i landet. Dette så vi med all mulig tydelighet under årets pensjonsoppgjør. Der de som lever på trygd mistet kjøpekraft:

Årets «lønnsoppgjør» for landets pensjonister ble en nedtur for dem som har trodd de skulle få relativt mer å rutte med. Det arbeids- og sosialminister Robert Eriksson la på bordet i dag, medfører en nedgang i kjøpekraften. Dette fordi vi har et system der man ikke regulerer trygden opp i takt med lønnstigningen i arbeidslivet. For slik tallene ser ut nå, der prisene vil stige med 2,1 prosent og lønningene med 2,7 prosent, får pensjonistene 47 kroner dårligere kjøpekraft i måneden.


* Fattigdom fører ofte til sosial eksklusjon, og følelse av utenforskap

Nå forsøker politikerne med Høyre og FrP i spissen, å distansere seg fra det mørke baksidene ved uførereformen, og at man har laget et system der pensjonister ikke får samme prosentvise tillegg i trygden som de som er i lønnet arbeid. Til sammen, har en rekke reformer og andre beslutninger som angår de med lave inntekter. Ført til økt fattigdom her i landet. Slik at en i dag har mellom 10 og 15 prosent av befolkningen som kan defineres som fattige. Da i henhold til EU’s norm for fattigdom.

EU-NORM PÅVISER AT NORGE NÅ TOTALT HAR 13,8 PROSENT ANDEL FATTIGE I SIN BEFOLKNING.
Om man bruker EU sin norm for utregning av fare for fattigdom og sosial eksklusjon lever nå 13 prosent i gruppen * 0-17 år i den faresonen.
* 15,6 prosent i aldersgruppen 18-64.
* Og, 9,7 prosent i aldersgruppen over 65 år.
* Totalt lever 13,8 prosent i fare forfattigdom og sosial eksklusjon i Norge.

Hva er fattigdom?

FATTIGDOM I NORGE 2015.
• Fattigdom er pengemangel.
• Fattigdom gjør det vanskelig å forsørge
seg selv og familien sin.
• Fattigdom innebærer høy risiko for
sosial eksklusjon.
• Fattigdom påvirker mulighetene til
bolig, god helse og utdanning.
• Å være fattig i Norge handler ikke
om å sammenligne seg med det de
rikeste har, men å mangle det de
fleste har.

Norge er og blir et høykostland, og inntektsgrunnlaget for dem som faller utenom ordinært arbeid, eller jobber i lavtlønnsyrker er ofte ikke tilpasset seg dette.

By

     

     

        


........

ToppBlogg - toppliste for bloggereBlogglistenhits