Annonse

Annonse

Leonard Cohen, Dance me... To the end of loveMange ser på Romfolket som brunsnegler, og parasitterJuly 25, 2015   ·   0 Comments


* Man sliter om man er Romfolk i Europa

Man skal ikke ha stor fantasi for å forstå at en del sliter ekstra mye i kulden.
Tenker i den anledning på uteliggere og hjemløse, som på grunn av en vanskelig livssituasjon
ikke har evnet å skaffe seg tak over hodet. Og særlig er dette et problem i vår
hovedstad Oslo.

Der jeg vil påstå at et iskald borgerlig styre, ikke setter svake grupper særlig høyt på prioriteringslistene. Moralistene i Høyre og Frp mener folk skal måtte klare seg selv. Og da er det eneste kommunen kan tilby slitne hjemløse, en plass på et nedslitt hospits, der narkomane og alkoholikere samles.

Vårt land melder at sprengkulde gir fullt hus hos Frelsesarmeen. Når det er bitende kaldt ute, strømmer husløse romfolk til. Dette er også en svak gruppe, som har tatt seg hit til landet i håp om å kunne brødfø seg og sine familier. Og her gjør selvfølgelig Frelsesarmeen en god jobb, eller så godt de kan med begrensede midler.

Men Romfolkets problemer kan neppe avhjelpes her i landet, nei, de må hjelpes der det kommer fra. Men man kan heller ikke slå hånda av forfrosne mennesker, som holder på å fryse ihjel. Så når bedrestilt, politikere i vår hovedstad * Folk flest snur ryggen til Romfolket, da er det godt at det finnes hjertevarme andre steder

Norge og nordmenn er seg selv nok, sier en del utlendinger som av ulike grunner besøker Norge. Og vi klarer ikke engang å tilby sliten mennesker, det være seg personer med rusproblemer eller psykiske problemer, tak over hodet. For selv ikke den rød/grønne regjeringen har villet føre en sosial boligpolitikk.

Noe som har ført til at markedet har sluttet å fungere, i den forstand at vi mangler utleieboliger. Og da skyter prisene i været, både på bolig, og utleieobjekter. Og de som da sliter er de med dårlig råd, og lave inntekter. Og i Oslo har det vært viktigere å skåne relativt velstående personer fra boligskatt, enn å bygge utleieboliger for byens svakstilte.

Og nå nærmer vi oss vinterhanvåret, og både politikere og andre ønsker å fremstå som rause og inkluderende. Men på nyåret er de fattige og de som sliter med alvorlige problemer her i landet glemt. Dette er et årvisst fenomen, der medfølelsen med det svakstilte vokser rundt jultiden, for så å forsvinne relativt raskt igjen etter at vi har feiret det nye året.

Og enda har ikke ei sendrektig regjering, funnet gode løsninger for Romfolket som har tatt seg inn i landet vårt. De som tigger på gater og streder, og som mange ganger mangler tak over hodet. Man bør hjelpe denne gruppen i landet de kommer fra, sier mange. Men det gjøres i liten grad i dag, da kun småpenger overføres til Romania fra rikere land. I alle fall i øremerket utgave.

Mer info om Romfolk:

Gruppebetegnelse som ofte brukes i media, spesielt om rom fra Romania og Bulgaria. Det dreier seg om grupper av fattige som i årene etter EU-utvidelsen i 2007 har reist til Vest-Europa for å tjene til livets opphold. En stor del av dem tilhører minoritetsgruppa rom.

I Norge er rom den offisielle betegnelsen på den folkegruppa som tidligere ble omtalt som sigøynere. Det er betegnelsen ”rom” som er brukt i alle offentlige dokumenter som gjelder nasjonale minoriteter. Betegnelsen ”romfolk” har trolig oppstått fordi ”rom” samsvarer dårlig med norsk bøyningsmønster. I gruppas eget språk er flertallsformen ”roma”. I Sverige brukes flertallsformen ”romer” og i Danmark ”romaer”.

By

     

     

        


........

ToppBlogg - toppliste for bloggereBlogglistenhits