Annonse

Annonse

Leonard Cohen, Dance me... To the end of loveMiddleklassen liker ikke å sette svake grupper opp mot verandre, bedrestilte hyklere har taltSeptember 2, 2015   ·   0 Comments

Norge på tross av sine rundt 7000 milliarder på fond i utlandet. Har vist seg å være særdeles påholden med pengebruken – og selv om vi ikke kan sies å være velstand-Norge på noen som helt vis, vil vi som nasjon ikke bruke noen flere milliarder i Syria-regionen der det for tiden er krig og flyktningestrømmer(Syria/Irak). Vi kunne med andre ord bruk flere titalls milliarder i Syria/Irak uten at det hadde rammet oss nasjon(hjemmeøkonomien), ikke så lenge vil har 7000 milliarder på bok som kan brukes utenfor landets grenser.

Å sette svakstilte grupper opp mot hverandre.

I Norge han vi i dag like stor boligmangel, med blodpriser for de som må leie bolig/leilighet som på 1960-tallet. Dette viser hvor handlingslammede og sedate våre politikere her. Det klarer ikke å løse en av nasjonens viktigste oppgaver som å bosette den norske befolkningen på en verdig boforhold. Og da vil man uvegerlig komme ut slik at man sette norske statsborgere som alt er etablert her i landet – opp mot flyktninger og asylsøkere fra andre land. Det er altså ikke middelklassen med nedbetale bolig som frykter inntak av tusenvis av flyktninger fra Syria-regionen, men den norske underklassen.

Vi hater dypt å inderlig å måtte sette svake grupper opp mot hverandre.

Det som kommer til å tape på det når vi satser på å ta inn fleresyre, er de fattige her i landet. De vil betale prisen for det. Ikke middelklassen med nedbetalte boliger. For vi har stor boligmangelen, og enda verre vil det bli når tusevis av flyktninger skal ha boliger, da vil utgiftene for å leie bolig bli ende høyre. Og da vil stadig større deler av den norske befolkningen bli fattigere. For det med små inntekter tåler ikke høyere boligutgifter. For i dag er det ikke uvanlig med utleiepriser på over 10 000 pr. bolig i våre storbyger, og det for en middels stor leielignet.

En annen faktisk negativitet for lavtlønnende og de som lever på trygd er at Norge ved å bruke store summer på flyktninger, ikke vil ha råd til å ta et krafttak og løfte den delen av befolkningen som lever i fattigdom over i mer verdige økonomiske forholde, For våre hjerterå politikere vil da si at vi ikke har råd til å øke trygdene og lavtlønte fordi vi alt har store utgifter på statsbudsjettet. Og da må dessverre våre fattige, de som lever på knapper og glansbilder forsette å leve med en økonomi som knapt er til å leve eller dø av. Man er med andre ord villige til å ofre våre egne for å fremstår som hjelpsomme overfor syrere.

Dette fremstår for meg som både dobbelt empatiløst, for vi får tross alt hjelpt kun en liten del av syria-flyktninger her i landet, mens vi kunne ha hjulpet langt flere i nærområdene. Mens våre egne atter engang må finne seg å leve trange og fattigsligere liv. Ja, så kaldt og enmpatiløs er politikken blitt i dag, og man kan ikke annet enn å ende ut med enda større politikerforakt, og å miste troen på vårt handlingslammende politiske system, der man ikke evner å ha to tanker i hodet på samme til.

Og den som blir sittende igjen med Svarteper er økonomisk svakstilte, som nå kommer til å få enda høyre boutgifter, og med det bli enda fattigere.

Den velstående delen av befolkningen kan enda komme til å tjene på høyre boutgifter, de som leier ut deler av boligen til svakstilte. Og våre politiske topper som Stoltenberg, Erna, Støre, Grande, Hareide, som bor i hvite enklaver, vil ikke engang merke noe til at Norge har tatt inn tusenvis at nye innvandrer. Så det er vanlige folk her i landet som må ta vare på, å forholde seg til Syriaflyktningene, og ikke våre bortskjemte og dekadente elite. Som bor slik til at ikke finnes en eneste fjernkulturell i det områdene der de bor.

Vi må holde orden i eget hus før vi kan ta inn tusenvis av ekstra flyktninger på relativt kort til. Det finnes rundt 300 000 nordmenn og nordkvinner, godt over 10 prosent av befolkningen som ikke bor godt, og har såpass lave inntekter at det ikke kan føre et anstendig liv. Hvem bryr seg om den gruppen i dag? La oss heller bruke at par milliarder i Syria-regionen, penger tatt fra oljefondet, og samtidig løfte flere ut av fattigdomsfella her hjemme. Dette ville være i pakt med det norske folks ønsker, det er jeg sikker på.

By

     

     

        


Tags: , , ,

........

ToppBlogg - toppliste for bloggereBlogglistenhits