Annonse

Annonse

Leonard Cohen, Dance me... To the end of loveDet viser seg at uføretrygdreformen er en politisk sparereform som ikke fungereOctober 3, 2016   ·   0 Comments

Det trer mer og mer tydeligere frem at uføretrygdreformen er en politisk sparereform,uten effekt i forhold til at flere uføre faktisk kommer tilbake i ordinært arbeid.

Jfr.” Nå har forskerne ved ved Fafo oppsummert hvordan det gikk det første halve året.
De finner at det har skjedd minimale endringer i yrkesaktiviteten blant uføre etter at reformen trådte i kraft.”
” Komplisert regelverk.

– Når ikke en gang NAV og Skattedirektoratet klarer å finne ut hvordan dette vil slå ut for den enkelte, er det vanskelig for den uføre selv å fullt ut skjønne regelverket.”

Ja, enklere å jobbe, men mindre lønnsomt.

En annen viktig endring er at inntektsgrensen for de som har fått uføretrygd ble redusert fra grunnbeløpet 1 G i folketrygden til 0,4 G. De som tjener mer får en avkorting i trygden. I mai 2016 var 1 G 92 576 kroner.”

” – Faren for å få revurdert uføretrygden sin forsvant med reformen. Det vil gjøre det lettere å jobbe. Men på den annen side ble fribeløpet redusert og det har igjen gjort det mindre lønnsomt å jobbe etter reformen enn før.”

“De uføre har faktisk dårlig helse”

Når vi ikke finner noen stor effekt av reformen, er det også fordi de uføre faktisk har dårlig helse og redusert arbeidsevne. Og om du som ufør skulle få lyst til å jobbe må det jo også finne ledig arbeid og en arbeidsgiver som er villig til å ansette deg på deltid, minner Nielsen om.”

Noen må ansette dem.

Forskerne mener at de økonomiske insentivene som ligger i de nye regelendringene, burde vært kombinert med konkrete tiltak rettet mot arbeidsgiverne.

Reformen er et viktig grep for å øke sysselsettingen blant uføre. Men noen må være interessert i å ta denne arbeidskraften i bruk, påpekte Knut Røed da han kommenterte rapporten.

– Jeg tror at uten at det blir gjort noe med arbeidsgiversiden, vil virkningene av reformen bli begrenset. Det må gjøres et mer systematisk arbeid for å tilrettelegge og gjøre det mulig for uføre å kombinere arbeid og trygd.
Forskerne minner om at de bare har sett på de første seks månedene av et komplisert regelverk.

Folks atferd endres ikke over natten. Det kan ta tid før vi ser de langsiktige virkningene. Derfor er det foreløpig ikke mulig å fastslå at reformen var meningsløs mener de.”

By

     

     

        


........

ToppBlogg - toppliste for bloggereBlogglistenhits