Annonse

Annonse

Leonard Cohen, Dance me... To the end of loveNorge bør satse på ny sosial boligpolitikk, men hvor er Arbeiderpartiet?October 5, 2016   ·   0 Comments

Hvordan skal man få på plass igjen en sosial boligpolitikk som vil ivareta interessene til de med dårlig økonomi her i landet. Arbeiderpartiets fraksjon i kommunalkomiteen på stortinget har inviterte fagfolk, organisasjoner og utvalgte politikere til debatt om de store boligtemaene.

Hvilke grep kan venstresiden ved AP å bruke for å styrke boligpolitikken?

Mange på vestresiden har lenge irritert seg over en del av næringslivsjournalistikken i Moss Avis. Fredag sprakk det, og han sendte et leserinnlegg til avisa, som kom på trykk i går (men ikke i nettutgaven). Han reagerer på hvordan næringslivsredaksjonen, usignert og ukritisk, formidler en lokal eiendomsmeglers lovprising av at boliprisene går til himmels, og han spør: «Hvorfor kalles de optimister, de som forventer at absolutte nødvendigheter vil øke i pris? Vil Moss Avis også kalle folk som forventer økte matpriser, for optimister?»

I lys av både debatten om fattiges muligheter på boligmarkedet i Moss og debatten som nå går om enkelte avisers og nettavisers åpenlyse satsing på innholdsmarkedsføring, er dette noe også mossinger bør følge kritisk med på. Rødts leder har «åpna ballet».

Boligpolitikk i distriktene.

Varaordfører Frode Eliassen i Steigen kommune har deltatt på seminaret og fikk høre deltagere hevde at landet har en boligkrise som må løses. Flere av deltagerne viste til tall som forteller om for lav byggeaktivitet, etterspørselen og prisutviklingen tatt i betraktning.

– Jeg mener boliger er et sentralt virkemiddel for å få folk til å bli boende i mindre kommuner. Mange kommuner har mangler på bolig og opplever at det er for lite stimuleringer til å bygge rimelige boliger. Skal vi ha mulighet for å tiltrekke oss arbeidskraft samt få folk til å bli boende, så må det være attraktive boliger, sier Eliassen.

Mens det for utsatte grupper finnes spissa virkemidler, opplever vi at ungdom stadig får dårligere sjanse til å komme inn på boligmarkedet. Dette er ikke holdbart, ei heller for mindre kommuner som Steigen, fortsetter Eliassen. Vi skal kjøre en offensiv linje og vil gjøre boligbygging til en hovedsak i valgkampen.

Mange fine ord men lite blir gjort.

Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen lytter til varaordfører Eliassen og understreker at dette er kjente ord. Han sier seminaret er viktig for å sette fokuset på de utfordringene som skal til for å løfte boligpolitikken, både nasjonalt og lokalt.

Bolig er et av velferdssamfunnets viktigste verktøy. Vi har flere grep som må gjøres i den sosiale boligpolitikken, sier Sivertsen.

Mange eldre, ønsker i fremtiden, en mulighet for å bo hjemme så lenge de ønsker og mange funksjonshemmede har behov for tilpassede boliger. Dette i tillegg til behovet for en visst antall sosiale boliger er med på å bestemme de kommunale utfordringene. I sum betyr dette at vi gjøre flere ting i tida som kommer.

Mangler tomter.

Steigen kommune har 2600 innbyggere, men mangler byggeklare tomter og økonomi til å satse på utbygging. Antagelig en situasjon mange kommuner kjenner seg igjen i. Varaordførern håper resultatet av boligseminaret vil gi oss en gjennomgang av blant annet startlånordningen.

Sivertsen tar signalene fra Steigen alvorlig, og lover å følge opp dette.
– 11. august legger et boligutvalg fram sin innstilling, så både innspillene fra Eliassen og andre vil vi måtte diskutere flere tilnærminger til disse spørsmålene.

Ny sosial boligpolitikk nå!

FO vil ha en ny, sosial boligpolitikk der visjonen er at alle bor trygt, har en akseptabel bostandard og betaler boligutgiftene med sin inntekt. Det går fram av en uttalelse fra FOs landsstyre 5. – 6. mars 2013.

Norge har gått fra en boligpolitikk rettet mot alle – til tiltak rettet mot marginaliserte grupper. Politikerne prøver å kombinere et fritt boligmarked med hensynet til de mest vanskeligstilte. Denne politikken er klientskapende og bidrar til økte klasseforskjeller. FO vil ha en ny, sosial boligpolitikk der visjonen er at alle bor trygt, har en akseptabel bostandard og betaler boligutgiftene med sin inntekt.

Store grupper av befolkningen har betydelige problemer med å komme inn på boligmarkedet. Det gjelder mange ungdommer, innvandrere, førstegangsetablerere, lavtlønnede og personer som skal etablere seg på nytt. Denne situasjonen aksepterer vi ikke i Norge i 2013.

Økte støtteordninger for enkeltgrupper er nødvendig på kort sikt, men løser ikke utfordringene på lengre sikt. Støtteordningene bidrar til at flere får økt kjøpekraft og dermed skapes økt prispress. Fra 2003 er boligprisene doblet.

Boligsektoren må på nytt bli en del av velferdsstatens virkefelt. For å bremse boligkapitalismen, må vi gå grunnleggende til verks.

FO anbefaler at myndighetene gjennomfører følgende:

* Opprett et regulert marked for eierboliger som underlegges pris- og omsettingskontroll.

* Husbanken tilbyr lån med subsidiert rente og lang avdragstid til de som ønsker dette.

* Bygg utleieboliger til selvkost i regi av kommunene, boligbyggelag og ideelle organisasjoner

* Bygg minst 3000 studentboliger i året.

* Gjør bolig mindre attraktivt som investeringsobjekt. Innfør tak på rentefradraget.

* De uverdige køene for vanskeligstilte må avvikles. En nasjonal plan er nødvendig.

By

     

     

        


........

ToppBlogg - toppliste for bloggereBlogglistenhits