Annonse

Annonse

Leonard Cohen, Dance me... To the end of loveSylvi Listhaug har splittet nasjonen – ved på benytte en polarisere retorikk med rasistiske undertonerJanuary 18, 2017   ·   0 Comments

listhaugLa oss først se litt på karrièren til Sylvi Listhaug noen år tilbake i tid. ¨

Sylvi Listhaug (født 25. desember 1977 i Ålesund) er en norsk politiker (FrP). Hun er Innvandrings- og integreringsminister i Justis- og beredskapsdepartementet i Erna Solbergs regjering, en ministerpost som ble opprettet med virkning fra 16. desember 2015. Fra 2013 til 2015 var hun landbruks- og matminister.

Listhaug har vært medlem av Fremskrittspartiets sentralstyre siden 2005. Hun var byråd med ansvar for pleie- og omsorgstjenesten, sosialtjenesten, rusomsorgen og barnevernet i Oslo 2006–2011. I årene 2009–2011 fungerte hun også som byrådets nestleder. Men hun måtte trekke seg på på gruna av dsårlig politisk arbeide. Og gikk av i vanære. I august 2009 ble det satt søkelys på Listhaugs involvering i sykehjemsaken i Spania. I februar 2010 tok Erling Folkvord fra Rødt til orde for at Listhaug burde ha gått av som følge av Altea-saken, der Oslo kommune tapte titalls millioner på et sykehjemsprosjekt i Spania,  der hun gjorde en sædeles dårlig jobb. Dem siste tiden hun har vært Innvandrings- og integreringsminister i Justis- og beredskapsdepartementet. Dette har kun skapt splittelse mellom store grupper i den norske befolkningen. Særlig på grunn av den ekskluderende retorikken hennes mot fjernkuletulle. Noe som i aller høyeste grad vil gjøre det ekstra vanskelig å integrere våre nye “landsmenn” og kvinner her i landet. Hun har med andre ord skapt større avstand mellom ulike grupper her i landet. Listhaug har også stilt opp på møter  som den økonomiske svindleren Jan Hanvold har avholdet i regi av Misjon Norge, der han har blandet egne økonomiske interesserer med økonomien i Misjon Norge. Dette tyder på særdeles dårlig vurderingsevne fra statsråd Listahugs side. Lytt og se dette videoopptaket der du kan hvor ekstrem Listhaug er. Tarvelig retorikk fra Lasthaug som minner om at hun gjør sitt beste for å skape en “oss mot dem” polarisering- som vanskeliggjør en konstruktiv integrering mellom etniske norske og fjernkulturelle SyivaListhaug og Fremskrittspartiet velger bevisst ord og begreper. «Gullstol», «snyltere», «elite», «godhetstyranni», «hylekor», «kriminelle menneskesmuglere» og så videre, lista er lang. Orda er ikke tilfeldig valgt, det er fellesnevnere ved dem. Og det er her det gufne ligger. Fellesnevneren bidrar til at grupper karakteriseres, splittes, og stemples. * Syriska barn trenger vern, de drepes omtrent hver dag I samfunn der tilliten mellom folket er høy, forskjellene små, verdigrunnlag og kultur felleseie, har ikke Fremskrittspartiets politikk grobunn. Det samme gjelder andre partier på ytterste høyrefløy i Europa. Det langsiktige arbeidet deres er derfor å skape forskjeller. Splitte folk. Stemple grupper. Anders Lange startet det hele med å mistenkeliggjøre selve Staten. Som slett ikke var din venn, men en som stjal dine penger. Slik har stafettpinnen gått videre med å skape fiendebilder av andre grupper. Når retorikken får feste, banes veien for realpolitikk med base i ytterste høyres ideologilandskap. Det har vi sett i alle Europeiske land. En politikk for noen og mot andre, en politikk som øker forskjeller fordi grunnlaget for å forstå at vi er mer like enn ulike, forvitres gjennom retorikken. En politikk som gjør folk mer utrygge og konfliktene dypere. Listhaug er åpenbart den i FRP som skal appellere til det høyreradikale og høyreekstreme miljøet her i landet. Hun er åpenbart omstridt, men hun får samtidig godt betalt for å være så tydelig som hun har vært i disse spørsmålene, og det er tydelig at hun nyter tillit for den jobben hun gjør langt utover Frps kjernevelgere, sier fagsjef i InFact Knut Weberg. Og det mest er betenkelige her er at Høyre ved regjeringssjefen Erna Solberg er med på å gjøre det skitne spillet stuerent.

By

     

     

        


Tags: , ,

........

ToppBlogg - toppliste for bloggereBlogglistenhits