Annonse

Annonse

Leonard Cohen, Dance me... To the end of loveNazirussere, hatefulle politiske avvikere, fulle av hat og selvforaktMay 1, 2011   ·   16 Comments


* Noen dyrker det “sterke”, ofte hatefulle unge menn

Brunsvidde krefter østfra er en negativ faktor også her i landet. Hatefulle menn med klare rasemotiverte politiske synspunkter, er det vel knapt noen her i landet som liker. Da med noen få unntak, for de er et lite høyreekstremtmiljø også her i landet, bestående av tapere med hat til alt og alle, og som kanskje aller mest hater seg selv. For det ligger mye selvforakt og hat bak nazisters ideologiske ståsted, det viser all forskning på området. Og lider en av store doser selvforakt, er ikke veien til hat mot andre særlig lang. Vanskelige forhold i Russland, er også en av grunnene til at mindre intelligente individer søker seg inn i nazi og fascist-organisasjoner. Men mange som er med i slike bevegelser er voldsdømte kriminelle, eller generelt kriminelle av natur, i den forstand at de ikke respekterer normene i samfunnet.

Flere unge norske menn frykter nå at politiets egne bilder av dem har havnet i klørne på russiske nynazister som truer med å knuse ansiktene deres. Jeg tror ikke en skal overdrive faren rundt trusler fra dette lille utrerte miljøet i Øst. Det er nok mest tomme og og nedrige trusler som kommer fra den kanten. Og vi vet at norsk overvåkningspoliti har slike elementer som oppholder seg på norsk jord, under konstant overvåkning. Og PST har vel også et godt bilde av det norske høyre-ekstreme miljø, da både i forhold til hat-grupperinger, og de med fascistiske og neo-nazistiske tilbøyeligheter. Og heldigvis er det få normale nordmenn som vil ødelegge sitt gode navn å rykte, da ved å støtte opp om ekstreme bevegelser og ideer.

Og det er bra at en henger bjellen på katten, og stempler bevegelser og mennesker som driver med voldsforherligelse og menneskefiendtlige aktiviteter som avvikere. For vi ønsker da et samfunn uten store sosiale spenninger, der vi alle kan leve sammen, uten bruk av vold og trusler. Og noe må, og bør vi da ha lært av fortiden, slik at vi unngår å gå i det samme nasjonale snubletrådene en gang til. For samfunn brygget på hat og menneskeforakt ender alltid opp som totalitære, og uten frihet for folk flest. Og ekstremisme er ikke godt for noe, for slikt gjør en enøyd og ute av stand til å se det store linjer i samfunnsutviklingen. Man blir rett og slett idiot eller stupid om du vil av å være ekstremist, hverken mer eller mindre. For skylapper, eller sneversyn til liten innsikt eller klokskap, og heller ingen respekt hos flertallet i et samfunn.

For en ekstremist ser bare virkeligheten ut fra noen få snevre perspektiver, og unngår på den måten å se kompleksiteten i moderne vestlige samfunn, der en må ta hensyn til mangfold og ytringsfrihet. Og vi er da alle bare mennesker, og bør vel av den grunn ikke drive på å fyre opp under ulikheter, og tro at vi er bedre en alle andre. For slikt adler ikke mannen, eller kvinnen for den del. Så vis gjerne en bruning ryggen, men fortell han gjerne hvor mye du forakter det han står for først.

Update: VG Nett: “Spesialenheten for politisaker skal nå etterforske hvordan russiske høyreekstreme har fått bilder tatt av norsk politi. Tragisk om ikke politiet har sikret sine arkiver bedre en mye kan tyde på. Brutale russiske-nasjonalister med hang til vold, skal da ikke ha tilgang til informasjon om norske statsborgere.”

By

     

     

        


Tags: , ,

........

ToppBlogg - toppliste for bloggereBlogglistenhits